Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan ger råd och stöd till anhöriga, antingen via telefon eller genom personligt besök.

Demenssjuksköterskan ordnar träffar i grupp för anhöriga till demenssjuka. Tillsammans med närsjukvården arrangeras anhörigutbildningar.

Demenssjuksköterskan arbetar även med utbildning och handledning till kommunens vårdpersonal samt samarbetar med distriktsläkare och specialistläkare.

Om du misstänker att du eller någon närstående är demenssjuk bör du i första hand kontakta din distriktsläkare. Du kan också kontakta kommunens demenssjuksköterska för rådgivning och information. Du når demenssjuksköterskan via kontaktcenter telefon 0470-410 00

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Stöd och omsorg