Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan ger råd och stöd till den som har en demenssjukdom och dennes anhöriga, antingen via telefon eller genom personliga hembesök.

Demenssjuksköterskan arrangerar anhörigutbildning tillsammans med primärvården vid två tillfällen per år. Demenssjuksköterskan arbetar även med utbildning och handledning till kommunens personal samt samarbetar med distriktsläkare och specialistläkare.

Om du misstänker att du eller någon närstående har en demenssjukdom bör du i första hand kontakta din distriktsläkare. Du kan också kontakta kommunens demenssjuksköterska för rådgivning och information. Du når demenssjuksköterskan via kontaktcenter telefon 0470-410 00

Demens

Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Det kan yttra sig på många olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmågan är andra kognitiva funktioner som påverkas. Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen och utgör 60-70 procent av fallen. Sjukdomens symptom leder till att personen får svårare att klara sin vardag utan stöd från närstående.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Stöd och omsorg