Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Ledsagning

Om du behöver någon som följer med dig till och från aktiviteter, när du besöker vänner eller deltar i fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter, kan du ansöka om att få ledsagning.

Du kan ansöka om ledsagning tillfälligt eller för regelbundna aktiviteter i din närmiljö. Målet är att ge dig möjlighet till att kunna delta i aktiviteter och bryta ensamhet.

Avgifter

Du får betala en avgift per timme för ledsagning. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Ansökan

Du ansöker om ledsagning via vår e-tjänst, eller genom att skriva ut vår ansökningsblankett och skicka in. Läs mer under så går ansökan till nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2020
Stöd och omsorg