Ledsagning

Om du behöver någon som följer med dig till och från aktiviteter, besöka vänner, delta i fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter, kan du få ledsagning av någon som följer med dig.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Du kan ansöka om ledsagning tillfälligt eller för regelbundna aktiviteter i din närmiljö. Målet är att ge dig möjlighet till att kunna delta i aktiviteter och bryta ensamhet.

Avgifter och kostnader

Du får betala en avgift per timme för ledsagning. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Stöd och omsorg