Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är till för dig som känner dig otrygg i hemmet och vill ha möjlighet att kalla på hjälp om något skulle hända dig.

Trygghetslarmet bär du på dig som en klocka eller som ett halsband. När du trycker på larmknappen får du kontakt och kan prata med personalen på larmcentralen. Om det behövs så kontaktar de sedan hemtjänstpersonalen som kommer och hjälper dig.

Om ni är flera i samma hushåll som behöver ett trygghetslarm ska ni göra varsin ansökan.

Det är bra om du alltid har larmknappen på dig, även när du duschar eller sover. Trygghetslarmet kan användas dygnet runt, men det fungerar bara när du är i din bostad.

För att hemtjänstpersonalen ska kunna komma in till dig när du har larmat behöver de en nyckel till din bostad. Nyckeln förvaras i en nyckelgömma som monterats på din ytterdörr.

Växjö kommun använder digitala trygghetslarm, vilket innebär att du inte behöver ha en fast telefon. Larmets huvudenhet kopplas i ditt eluttag och ibland även i stadsnätet (Wexnet) om sådant uttag finns.

Avgifter

Du betalar en avgift för trygghetslarm. Hur stor avgiften blir beror på inkomst.
För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm via vår e-tjänst eller på vår ansökningsblankett
"Så går ansökan till" som finns under rubriken Relaterade länkar.

När larmet inte längre behövs

Om du inte behöver larmet längre ska du ta kontakt med handläggaren. Du får inte låta någon annan ta över ditt larm.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022