Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Bra att veta när du flyttar till särskilt boende

När du har fått en lägenhet i särskilt boende och bestämt dig för att flytta dyker det säkert upp många frågor. Här beskriver vi vad som kan vara bra att veta och tänka på.

Inför flytten

Om du har hemtjänst eller hemsjukvård är det viktigt att du meddelar dem att du ska flytta. Tala om när och vart du ska flytta. Då kan personalen hjälpa dig att få med exempelvis mediciner och medicinlista. Om hemtjänsten eller hemsjukvården har nycklar till din bostad är det viktigt att de lämnar tillbaka nycklarna till dig.

Har du ett trygghetslarm ska det lämnas tillbaka när du flyttar och du ska få dina nycklar tillbaka. Är du osäker på vem du ska vända dig till för att lämna tillbaka larmet kan du fråga personalen i hemtjänsten.

Om du inte har släktingar eller vänner som kan hjälpa dig med flytten behöver du ta kontakt med en flyttfirma.

Tänk på att göra adressändring och flytta ditt telefonabonnemang.

Hjälp och stöd

När du har flyttat in i lägenheten får du besök av en handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov av hjälp och stöd. Därefter gör handläggaren en utredning som ligger till grund för beslut om vilken hjälp och stöd du har rätt till. Är du inte nöjd med ditt beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Kontaktman

När du har flyttat in får du en kontaktman. Det är till din kontaktman du i första hand vänder dig om du har frågor och önskemål. Kontaktmannen har också till uppgift att tillsammans med dig gå igenom den hjälp du har blivit beviljad och hur du vill ha den utförd. Detta skrivs ner i en genomförandeplan som du skriver under.

Personal

Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt och sjuksköterskor under dagtid. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska i kvälls- och nattpatrullen. Sjukgymnast och arbetsterapeut kommer på regelbundna besök.

Gemensamma lokaler

I anslutning till din lägenhet finns gemensamma lokaler för möjlighet till samvaro och måltider.

Aktiviteter

Aktiviteter anordnas i de gemensamma lokalerna. Det kan vara till exempel högläsning, gymnastik, bingo eller besök av vårdhundar. Utbudet av aktiviteter kan variera.

Mat

Du kan välja om du önskar helkost eller delar av detta. I helkost ingår frukost, middag och kvällsmat samt tre mellanmål med tillhörande dryck. Det finns möjligheter att få specialkost vid behov.

Om du själv kan laga till exempel frukost eller kvällsmat, kan du välja att abonnera på enbart middag. Tänk då på att inga mellanmål ingår. Om du själv köper och kompletterar med annan mat och dryck, förvarar du detta i din lägenhet.

Du väljer själv om du vill äta i din lägenhet, i de gemensamma lokalerna eller i restaurangen om det finns en sådan. Dina anhöriga och vänner är också välkomna att äta i restaurangen.

Om du vill avbeställa maten ber vi dig göra detta till personalen. Vi önskar att du gör det i god tid.
Du betalar ingen avgift för den mat som du avbeställt.

Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften för mat med 1/30 från inskrivningsdag till och med dagen före utskrivningsdag. Reducering av matkostnader görs i samband med tillfälligt/enstaka besök hos anhörig med kort varsel. Grunden ska vara att mat har hunnit avbeställas.

Sänglinne och hygienpaket

Du kan beställa sänglinne och hygienpaket. I sänglinne ingår lakan, påslakan, örngott, badlakan och handduk. I Hygienpaketet ingår tvättmedel, sköljmedel, toalettpapper, hushållspapper, tvättlappar, soppåsar, rengöringsmedel, haklappar, tvättcreme och toalettborste.

Du får själv köpa övriga städ och hygienartiklar som till exempel tvål, hår- och duschshampo, golvmopp, sopborste, diskdukar och diskmedel.

Om du väljer att ha egna sänglinnen eller själv vill köpa de varor som ingår i hygienpaketet får du själv ordna med tvätt och inköp.

Hälso- och sjukvård

När du bor på särskilt boende ansvarar kommunen för att du får hälso- och sjukvård, om du behöver det. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal.

Vid behov kan du få hembesök av läkare. Region Kronoberg tar ut en avgift för hembesöket.

Om du behöver hjälp med läkemedel kan du få det av personalen. Läkemedel levereras i de flesta fall isärskilda doseringspåsar I din lägenhet finns ett särskilt skåp där du förvarar dina läkemedel.

Om du behöver hjälp med att åka till ett planerat besök på sjukhus eller vårdcentral ska dina anhöriga eller någon vän följa med dig i första hand. Om detta inte är möjligt kan personalen följa med dig. Tänk på att kontakta enhetschefen senast fem dagar innan besöket, så att det kan planeras in på ett bra sätt.

Om du åker ambulans har Region Kronobergs personal ansvar för att hjälpa dig under resan och vid ankomsten till sjukhuset.

Dokumentation

För att du ska få ditt stöd på rätt sätt dokumenterar personalen det som är viktigt. All dokumentation är skyddad från obehöriga.

För att kunna ge en god vård och omsorg använder vi olika kvalitetsregister där vi följer och utvecklar kvaliteten på vårt arbete. För att vi ska kunna registrera dina uppgifter behöver vi ett samtycke från dig.

Lägenheten

Du har ett eget hyreskontrakt på din lägenhet. Fastighetsbolaget som äger huset ansvarar för lägenhetens standard och fastigheten i övrigt. När du flyttar in hämtar du själv eller dina anhöriga nycklarna till lägenheten. Fråga personalen om vad som gäller för just din lägenhet.

I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng och madrass. I övrigt möblerar du själv med egna möbler. Tänk på att en god belysning är viktig. Om du begränsar antalet mattor i ditt hem så minskar fallrisken.

Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring till din nya lägenhet.

Trygghetslarm

Det finns ett trygghetslarm inkopplat i lägenheten så att du kan kalla på personalen om du behöver hjälp. Larmet fungerar enbart i din lägenhet. Trygghetslarmet ingår i beslut om särskilt boende.

I lägenheten finns också ett automatiskt brandlarm som går direkt till SOS. När du har flyttat in visar personalen nödutgången och berättar vad som händer om brandlarmet går.

TV, telefon och internet

TV finns i gemensamhetsutrymmet men du kan ha egen TV i din lägenhet om du önskar.
Telefon- och internetabonnemang beställer du och betalar själv. I vissa särskilda boenden ingår wifi.

Pengar och värdesaker

Du ansvarar själv för hantering och förvaring av dina pengar. Du ansvarar också för dina värdesaker, till exempel klocka och smycken.

Husdjur

Om du har husdjur ska du själv ansvara för köp av mat, rastning, veterinärbesök, städning och renhållning. Av hänsyn till eventuella allergiker får djuret enbart vistas i din lägenhet och inte i gemensamma utrymmen.

Hjälpmedel

När du flyttar till särskilt boende tar du med dig de hjälpmedel som du brukar använda. 

Hår- och fotvård

Om du vill boka tid hos en frisör eller fotvårdsterapeut för ett hembesök, kan personalen hjälpa dig med det. Du betalar själv kostnaden direkt till frisören eller fotterapeuten.

Besök

Dina anhöriga och vänner är välkomna på besök. Det finns inga särskilda besökstider.

Hyra och avgifter

Du betalar hyra för din lägenhet till fastighetsbolaget och en avgift för trygghetslarm, mat, sänglinne och hygienpaket till kommunen. Utöver detta tillkommer en hemtjänstavgift och om du behöver hemsjukvård även en hemsjukvårdsavgift. Läs mer om avgifter i länken nedan.

För hälso- och sjukvård som utförs av Region Kronoberg betalar du en patientavgift. Du betalar också kostnaden för eventuella läkemedel och för leveransen av dessa.

Om du ligger på sjukhus behöver du inte betala hemtjänstavgift för den perioden. Detsamma gäller om du vill avbeställa din hemtjänst tillfälligt. Tänk på att du måste meddela detta till personalen senast fem dygn i förväg. 

Flytt från lägenheten

Vid flytt från lägenheten ansvarar du eller dina närstående för att lägenheten sägs upp hos fastighetsbolaget och att den töms och städas. Ni bokar också tid för besiktning hos fastighetsbolaget.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2019
Stöd och omsorg