Stöd till barn när föräldrar är i konflikt

Att ha föräldrar som är i konflikt med varandra är ofta svårt att hantera för ett barn. Växjö kommun har barngrupper för barn som har föräldrar som är i konflikt efter en separation.

Syftet är att barnet ska få möjlighet att prata och reflektera kring olika situationer som kan uppstå när man har föräldrar som befinner sig i konflikt med varandra. Barnet får sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.

Vi använder samtalsmaterialet Hanna och Theo som tagits fram av Rädda Barnen för barn som behöver stödsamtal.

Vem kan vara med i barngruppen?

Gruppen vänder sig främst till barn i åldern 7-12 år. Om det finns underlag för en grupp i åldern 13-17 år kan en sådan grupp bildas. Det är max åtta barn i gruppen.


Hur går det till?

Gruppen träffas vid 12 tillfällen i Växjö kommuns lokaler på Båtmanstorget.
Under våren 2024 startar gruppen den 6 februari och pågår till 7 maj. På tisdagar klockan 15.30 -17.00 (ej under sportlov eller påsklov).

Kostnad

Kostnadsfritt

Information och intresseanmälan

Välkommen att kontakta din socialsekreterare eller gemensam mottagning för socialtjänsten om du vill få mer information. Telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter).

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024