Avgifter i omsorgen

Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler förändringar i inkomst eller utgifter. Därför får du, i början av varje år, skicka in blanketten om inkomstförfrågan.

Om uppgifterna du lämnat förändras under året ska du meddela avgiftshandläggarna. Du når dem via Växjö kommuns kontaktcenter.

Priser från och med 1 januari 2018

 • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 044 kronor per månad
 • Den högsta avgiften för boendestöd är 2 044 kronor per månad
 • Avgiften för trygghetslarm är högst 300 kronor per månad
 • Avgiften för hemsjukvård är 372 kronor per månad
 • Avgiften för ledsagning är 372 kronor per timme
 • Avgiften för avlösning mer än 20 timmar är 372 kronor per timme
 • Avgiften för korttidsvistelse är högst 68 kronor per dygn. Utöver denna avgift betalar du för måltider (129 kronor per dygn) och hygien- och sänglinne (8 kronor per dygn)
 • Avgiften för samtliga måltider i ett äldreboende är 3 865 kronor per månad
 • Avgiften för hemsänd mat middag varje dag är 1 830 kronor per månad
 • Avgiften för hemsänd mat middag varannan dag är 915 kronor per månad
 • Avgiften för hemsänd mat middag och kvällsmat varje dag är 2 790 kronor per månad
 • Avgiften för hemsänd mat middag och kvällsmat varannan dag är 1 395 kronor per månad

Minimibelopp

Minimibelopp är det belopp du har rätt att ha kvar av egna pengar innan kommunen tar ut avgift.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet per månad är:

 • 5 057 kronor per person för ensamstående över 65 år
 • 4 273 kronor per person för makar och sambor över 65 år
 • 5 563 kronor per person för ensamstående 19-64 år
 • 4 701 kronor per person för makar och sambor 19-64 år
 • 3 024 kronor per person för barn 18 år och yngre
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Stöd och omsorg