Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård.

Med hemsjukvården kan du få vård och rehabiliteringsinsatser hemma både under en kortare eller längre period. Det är legitimerad sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemsjukvården kan till exempel hjälpa dig med att:

  • lägga om sår
  • medicinera
  • ta prover
  • prova ut hjälpmedel och inkontinensprodukter
  • rehabilitering

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, omvårdnadsmedarbetare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Sjuksköterska och omvårdnadsmedarbetare finns tillgängliga dygnet runt.

Så får du hemsjukvård

Om du behöver sjukvård i hemmet kontaktar du Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se. De hjälper dig att få tala med en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som jobbar i det område där du bor. Legitimerad sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte.

Hem från sjukhuset

Om du behöver omsorg och vård när du kommer hem efter att du legat på sjukhus, kan du få hjälp från kommunen. Det är sjukhuspersonalen som ansvarar för att ta kontakt med kommunen. Beroende på vilket stöd du behöver kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller handläggare från kommunen att kontakta dig. Ibland besöker de dig på sjukhuset.

Tillsammans går ni igenom vilket stöd du behöver när du kommer hem och gör en så kallad vårdplanering. Om du vill så får du gärna ha med anhöriga vid vårdplaneringen.

Vid vissa tillfällen fungerar det inte att komma hem direkt efter sjukhusvistelsen och då kan en ansökan om tillfällig placering göras. Denna ansökan beslutas av biståndshandläggaren på myndighetsavdelningen.

Följande insatser kan kommunen erbjuda dig när du kommer hem:

  • Hemtjänst
  • Rehabilitering
  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning
  • Hemsjukvård

Avgifter och kostnader

Du betalar en avgift för hemsjukvården. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du får ett brev med ett beslut som talar om hur mycket din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett.

Du som bor tillfälligt i Växjö kommun, kan ha rätt att få hemsjukvård från Växjö kommun.

Om du planerar att bo i Växjö kommun tillfälligt och behöver hemsjukvård ska du kontakta en sjuksköterska i den kommun där du bor.

Sjuksköterskan i din hemkommun utreder ditt behov av vård och kontaktar sjuksköterska i Växjö kommun. Nedanstående blankett används av sjuksköterskan i din hemkommun för att skriva ett avtal med Växjö kommun.

När vi fått in beställningen kommer vi överens med dig om hur och när du ska få hjälp.

Kontakta din hemkommun i god tid

För att vi ska kunna planera din hemsjukvård på ett bra sätt, behöver vi i Växjö kommun ha beslutet från din hemkommun så tidigt som möjligt innan din vistelse i kommunen.

Avtal för ersättning hemsjukvård för dig som tillfälligt vistas i kommunen , 52 kB.

Hur behandlas mina uppgifter?

Växjö kommun följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

Så behandlar Växjö kommun dina personuppgifter efter dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad: 26 maj 2023