Trafiksäkerhet och regler

Det är viktigt att trafiksäkerhetstänket finns med i all om- och nybyggnad. Växjö kommun följer och utvärderar olyckstatistiken och utför de förändringar som anses rimliga för att förbättra trafiksäkerheten i trafikmiljön.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen pågår kontinuerligt, likaså utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Växjö kommun arbetar aktivt med både hårda och mjuka trafiksäkerhetsåtgärder. Hårda åtgärder kan innebära att kommunen planerar om skyltningen, bygger av- och påstigningsplatser, bygger farthinder (till exempel gupp), avsmalningar och sätter upp gång- och cykelgrindar.

Mjuka åtgärder innebär att kommunen försöker arbeta med attityder och värderingar i trafiken. Genom att jobba tillsammans med skolor, företag och ideella organisationer har kommunen goda förutsättningar att lyckas med att skapa en god trafikmiljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Trafik och stadsplanering