Träd, buskar och häckar

Du som fastighetsägare och vi på Växjö kommun har båda ansvar för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde. Växter eller annat får inte hindra sikten eller göra det svårt för andra trafikanter och arbetsfordon att komma fram.

Tillsammans hjälps vi åt för en fungerande snöröjning, sandsopning och asfaltering av gator, gång- och cykelbanor och trottoarer. För att kunna göra detta på ett säkert sätt som inte riskerar skada på våra fordon, privat egendom eller växtlighet behöver vi er hjälp med att följa de riktlinjer som finns.

Kommunen gör tillsyn, framför allt ser vi om häckarna blir klippta på rätt sätt under sommarperioden. Om vi ser ett problem lägger vi ett vykort i brevlådan.

Riktlinjer

Det här gäller alla

Träd, häckar och buskar ska växa inom den egna fastigheten. Tänk på att träd, buskar och häckar växer i både höjd och bredd. Se till att de inte växer ut i gång-, cykel- eller körbana eller skymmer belysning, vägskyltar och trafiksignaler. De får inte heller försämra tillgängligheten för personer med bland annat funktionsvariation eller barnvagn.

Om du har växtlighet som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid. Tänk på att regn och blöt snö tynger ner växtligheten. Den fria höjden som krävs är:

 • 2,5 meter över gångbana
 • 3,2 meter över cykelbana
 • 4,6 meter över körbana.

Fastighet med utfart mot gata eller gång- och cykelbana

Vid fastighetens utfart mot gata eller gång- och cykelbana rekommenderar vi att du inte bygger eller odlar högre än 80 centimeter inom ett avstånd på 2,5 meter åt vardera håll.

Du som har hörntomt

Se alltid till att skapa fri sikt i din korsning. Häckar, buskar, staket, plank och stängsel kan skymma sikten i korsningar. Om din tomt ligger intill en korsning med en gata och/eller en gång- och cykelbana ska du se till att växtlighet och annat som skymmer sikten inte blir högre än 80 centimeter (mätt från gatunivå) i en sikttriangel åt varje håll i korsningen;

 • Gata möter gata:
  10 meter åt varje håll från gatukorsningen.
 • Gång- och cykelbana korsar gata:
  10 meter åt varje håll längs med gatan och 5 meter längs med gång- och cykelbanan.
 • Gång- och cykelbana korsar gång- och cykelbana:
  5 meter åt varje håll längs med gång- och cykelbanan.

Sikttriangel räknas från trottoarkanten. När trottoar saknas mäter du från tomtgränsen.

Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet

Senast uppdaterad: 15 mars 2022