Trafikregler

För att trafiken ska flyta på så bra som möjligt krävs en ömsesidig förståelse och hänsyn från alla parter. För att underlätta för alla trafikanter har kommunen lokala trafikföreskrifter.

Trafikantens skyldigheter

I trafiken finns inga rättigheter - bara skyldigheter trafikanter emellan. Trafikantens ansvar är att följa trafikregler och att följa de anvisningar som ges genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal. På Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om alla vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polisens tecken som gäller i trafiken.

Varken bilister eller cyklister har rättigheter före andra trafikanter. Bilister och cyklister har däremot ofta skyldigheter mot andra till exempel mot fotgängare.

Enkla grundregler

Grundregeln säger att du ska hålla dig längst till höger men undantag finns.

Val av bana:

  1. Fordon ska välja körbana.
  2. Cykel ska välja höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska den normalt användas. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.
  3. Gående ska välja gångbana.

På många cykelbanor finns det rekommenderad körriktning med pilar markerade i cykelbanan eller som tilläggstavla. Vid vissa platser, där det är förbjudet att cykla i fel riktning på cykelbanan finns tilläggstavlor som informerar om enkelriktad trafik. För cykelfält, som har målade brutna linjer i gatan, är det däremot endast tillåtet att cykla i en riktning.

Två typer av regler

  • Allmänna trafikregler beslutas av regering och bygger på internationella överenskommelser.
  • Lokala trafikföreskrifter beslutas av varje kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Dessa trafikregler utfärdas för att öka säkerheten och/eller framkomligheten. De kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Trafikreglerna tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022