Omsorg

Växjö kommun vill ha ett varierat och anpassat bostadsutbud och även kunna erbjuda bland annat seniorbostäder i samtliga stadsdelar och tätorter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Nytt akutsjukhus

Region Kronoberg planerar för nytt akutsjukhus i Räppe. Kommunen har presenterat ett förslag till ny detaljplan.

Trygghetsboende 
Hovshaga

Sterner Stenhus har vunnit markanvisningstävling och planerar bygga 98 hyresrätter.

Trygghetsboende i Ingelstad

Vidingehem bygger om E-huset i Ingelstad till trygghetsboende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020
Växjö växer