Fritid och utemiljö

Tillgång till aktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler, särskilt i de yngre åldrarna, ställs det nya krav på oss och skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Illustration Pär Lagerkvist plan

Stig Svenssons park

En ny områdespark kommer under hösten 2022 att byggas på Arenastaden. Områdesparken har fått namnet Stig Svenssons park och kommer bli en central mötesplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Illustration på nya Räppevallen

Evedals badplats Länk till annan webbplats.

Nya omklädningsrum planeras på Evedals badplats. Rivning av befintlig byggnad planeras hösten 2022 och ny byggnad planeras stå klar till sommaren 2023.

Illustration Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan är en plats på norra stationsområde för att hämta och lämna resenärer.

Hela Pär Lagerkvists plan beräknas vara klar 2025.

 

Illustration på nya Räppevallen

Parker och lekplatser

Arbetet med uppfräschning, ökad tillgänglighet och reparationer pågår.

Illustration på nya Räppevallen

Åbo idrottsplats

Vi planerar för nytt klubbhus på Åbo idrottsanläggning för att skapa lokaler som är bättre anpassade för Växjö Norras verksamhet.

Senast uppdaterad: 14 november 2022