Fritid och utemiljö

Tillgång till aktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler, särskilt i de yngre åldrarna, ställs det nya krav på oss och skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Illustration Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan är en plats på norra stationsområde för att hämta och lämna resenärer.

Illustration på nya Räppevallen

Räppevallen

Räppevallen behöver få en ny placering och planeras nu vid Bergsnäsvägen

Illustration på nya Räppevallen

Parker och lekplatser

Arbetet med uppfräschning, ökad tillgänglighet och reparationer pågår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2021
Växjö växer