Fritid och utemiljö

Tillgång till aktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler, särskilt i de yngre åldrarna, ställs det nya krav på oss och skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Illustration Pär Lagerkvist plan

Linnés arboretum

Under hösten 2023 anlägger vi en pumptrackbana, ett tillgänglighets-
anpassat utegym och uppgraderar den befintliga mötesplatsen med grill, nya bord och sittplatser.

Illustration Pär Lagerkvist plan

Stocköparken i Gemla

Under hösten påbörjar vi arbetet med att utveckla Stocköparken för nya möjligheter till lek, träning och sociala möten för olika åldrar.

Illustration Pär Lagerkvist plan

Glasberget i Ingelstad

Under hösten påbörjar vi arbetet med att utveckla Glasberget för nya möjligheter till lek, friluftsliv och sociala möten för olika åldrar.

Illustration Pär Lagerkvist plan

Nytt elljusspår i Bäckaslövsskogen

Ett cirka 1 700 meter långt elljusspår ska anläggas i Bäckaslövsskogen mellan Norra Bergundasjön och Bäckaslövsesplanaden.

Illustration på nya Räppevallen

Per Lagerkvists plan

Pär Lagerkvist plan är en plats på norra stationsområde för att hämta och lämna resenärer. Hela ytan beräknas vara klar 2025.

.

Illustration på nya Räppevallen

Åbo idrottsplats

Vi planerar för nytt klubbhus på Åbo idrottsanläggning för att skapa lokaler som är bättre anpassade för Växjö Norras verksamhet.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024