Handel och kontor

Mer verksamhetsmark är viktigt för att näringslivet ska kunna fortsätta expandera. Arbete pågår för fullt med att ta fram ny mark för såväl nya som befintliga företag.

Nylanda

I Nylanda pågår arbete med att förbereda 140 hektar ny verksamhetsmark.

Bäckaslöv

I Bäckaslöv planerar vi bland annat för nya kontorslokaler.

Växjö station och kommunhus

Växjö station och 
kommunhus

På stationsområdet byggs just nu Växjös nya station kommunhus samt Växjös vardagsrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020
Växjö växer