Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Handel och kontor

Mer verksamhetsmark är viktigt för att näringslivet ska kunna fortsätta expandera. Arbete pågår för fullt med att ta fram ny mark för såväl nya som befintliga företag.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bäckaslöv

I Bäckaslöv, Växjö, planerar vi bland annat för nya kontorslokaler.

Ekeberg

Området Ekeberg i Växjö är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter.

Norrastugan

På Norremark i Växjö finns möjlighet att etablera sig inom handel, kontor samt verksamheter inom service, lager och tillverkning.

Nylanda

I Nylanda, Växjö, pågår arbete med att förbereda 140 hektar ny verksamhetsmark.

Växjö station och kommunhus

På stationsområdet byggs nu Växjös nya station, kommunhus och Växjös vardagsrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2021
Växjö växer