Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för hållbar tillväxt. Möjligheten att kunna ta sig fram med cykel ska fortsätta utvecklas och byggas ut i kommunen.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bäckaslövsesplanad

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i nya området Bäckalöv.

Gator på 
stationsområdet

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer Norra Järnvägsgatan att byggas om och nya Raoul Wallenbergs gata att byggas.

Illustrationsbild med ny gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats.

Gång- och cykelväg i Bredvik

I Bredvik pågår just nu byggnation av ny gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön.

Cirkulationsplats 
Torparvägen

För ökad säkerhet och bättre trafikflöde bygger kommunen en ny cirkulationsplats på Torparvägen, vid korsningen in mot Seglarvägen.

Parkeringshus i centrum

Vöfab har startat ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020