Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för hållbar tillväxt. Möjligheten att kunna ta sig fram med cykel ska fortsätta utvecklas och byggas ut i kommunen.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bild på en sjö med en gångstig jämte

Barnsjön: förstudie om kommunalt vatten och avlopp

Just nu arbetar Växjö kommun med att utreda hur området kring Barnsjön ska utvecklas i framtiden samt hur området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Illustrationsbild med ny gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats.

Bredvik: gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön vid Bredvik i Växjö är öppen. Kompletterande arbeten pågår under 2021.

Bäckaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som kommer att binda ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i nya området Bäckalöv.

Bäckaslöv: 5G

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut en infrastruktur för 5G i nya området Bäckaslöv i Växjö. Nu pågår arbete med att ta fram en strategi för hur infrastrukturen ska byggas ut.

Stationsområdet:
gator och ny bro

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer gator att byggas om och till. Även Klosterbron kommer att bytas ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022