Bostäder

Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när det gäller nyproduktion av bostäder. För att nå målet om 100 000 invånare behöver vi bygga mer, högre och snabbare i olika former. Vi vill även framhäva våra gröna områden för att du ska trivas i hela kommunen.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Vision Arenastaden

Arenastaden

På Arenastaden i Växjö planerar olika entreprenörer att bygga 400 bostäder.

Karta med markerat område för nya villatomter och flerbostadshus vid sjön Örkens västra sida, vid Carl Linhells väg.

Braås

Vid sjön i Braås finns nio nya villatomter och två tomter för flerbostadshus. Vidingehem projekter samtidigt för nya lägenheter.

Illustrationsbild med ny gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats.

Bredvik

I Bredvik finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, lekplats och ny gångstig.

Bäckaslöv - ny stadsdel med bostäder, service och kultur.

Bäckaslöv

I Bäckaslöv, Växjö planerar vi för 1 000 nya bostäder.

Bild på ett grått hus med vita knutar. Med gräs framför

Gemla

I Gemla planerar vi för 26 nya villatomter.

Hagavik

I Hagavik, Växjö planerar för bland annat 270 nya bostäder.

Ingelstad centrum

Fastighetsägare i Ingelstad centrum vill utveckla centrum med bland annat fler bostäder. Växjö kommun håller på att ta fram en detaljplan

Rottne

Växjö kommun planerar för cirka åtta nya villatomter på Drottningvägen i Rottne.

Stationsområdet

På norra stationsområdet i Växjö planerar vi för bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter.

Telestadshöjden

På Telestadshöjden i Växjö förbereder kommunen för nya villatomter och Boklok ska bygga 48 lägenheter samt 19 rad-, par- och kedjehus

Torparängen

På Torparängen i Växjö pågår byggnation av bostäder och när området är färdigbyggt kommer det att finnas cirka 300 bostäder.

Vikaholm

Vikaholm i Växjö är ett hållbart bostadsområde. Byggnation av bostäder pågår och när allt är färdigt kommer området innehålla 1 000 bostäder.

Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus.

Tomtkön

När kommunen har nya villatomter till försäljning sker fördelning enligt turordning i tomtkön.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022