Grundläggande mätningsteknisk färdighet

Mätningskungörelsen (MK) upphörde att gälla den 1 juli 2010 (SFS 2010:167). MK:s 13§, som rör behörighet att självständigt verkställa mätning och kartläggning. Tillämpningen upphör därmed.

MK:s 13§ ersätts av riktlinjer från Lantmäteriet som beskriver hur bedömning av s.k. ”grundläggande mätningsteknisk färdighet” görs. Dessa riktlinjer är endast rekommendationer och har ingen juridisk status. Växjö kommun kräver däremot att konsulter som mäter inom kommunen uppfyller de kriterier Lantmäteriet angivit i sina rekommendationer.

Styrk din mätningstekniska färdighet

Konsult som vill mäta i Växjö kommun bör skicka in en sammanställning av sina kunskaper, anställningar och erfarenheter till kommunen. Bedöms färdigheterna tillräckliga får du möjlighet att finnas med på den lista över betrodda konsulter som Mät- och GIS-avdelningen på stadsbyggnadskontoret lämnar till kunder som är intresserade. I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om färdighet utan endast den/de som leder och ansvarar för mätningens kvalitet.

För denna färdighet krävs:

  • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet. Skicka in dina handlingar till:

Adress

Växjö kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mät- o. GIS-avdelningen Box 1222
351 12 Växjö

E-post

mga@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Bygga och bo