Inmätning

Vi utför inmätning av byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för all planering, projektering och byggnation.

Året runt samlas det information och görs inmätningar. Syftet med arbetet är att ajourhålla kommunens kartor. Aktuell och korrekt kartinformation är viktigt till en stor del av Växjö kommuns verksamhet, till exempel för planeringsarbete, handläggning av bygglov och planering av nya ledningar.

Ibland innebär mätningsarbetet att mätningsingenjörerna behöver gå in på tomter. För att ingen ska bli orolig när det sker är rutinen att vi först ringer på dörren och informerar om vad vi ska göra. Är ingen hemma lägger vi en informationslapp i brevlådan. Mätningsingenjörerna har alltid Växjö kommuns arbetskläder och arbetsbil. De kan även legitimera sig med kommuns id-kort.

Vill ni ha mer information om mätning som skett hos dig eller ställa frågor, ring gärna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Bygga och bo