IT-plattformen

Växjö kommuns plattform för sensordata – en möjliggörare för den smarta staden och för företag. Genom projektet Diaccess upprättas en dataplattform som ska innehålla en stor mängd sensordata, inlevererad av olika aktörer med datatillgång.

Syftet är att skapa möjligheter för nya användningsområden, innovationer och smarta lösningar för stadens invånare. Samtidigt innebär den nya affärsmöjligheter för aktörer som tillhandahåller och nyttjar data.

Mer om plattformen

Plattformen har upprättats för att utgöra hjärtat i den smarta staden, genom att samla sensordata av olika slag på samma ställe. Det är en så kallad IoT-plattform (IoT-Internet of things). Plattformen är oberoende av vilken transportteknik IoT-enheterna använder utan kan ta emot all sensordata, såsom WiFi, Modbus, Bluetooth, LoRa, Z-wave, 5G med flera. Det möjliggörs med hjälp av standardiserade integrationer med de olika teknikvägarna som behövs för att IoT-enheternas sensordata ska kunna transporteras hela vägen.

Syftet

Genom att samla och tillgängliggöra data på samma plattform är målsättningen att skapa förutsättningar för nya användningsområden, nya innovationer och lösningar för stadens invånare och företag/organisationer. Ambitionen är att öka transparensen om vilken data som finns och samtidigt komma ifrån stuprörslösningar där varje leverantör enbart använder sin data för eget syfte.

En affärsmöjlighet för företag

Som företag kan ni ansluta er till plattformen. Den data som ni äger kan vara av stort värde för någon annan. Genom att leverera in data till plattformen, blir ni ”dataproducent” och kan få betalt när någon annan nyttjar den data som ni tillgängliggjort. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om affärsmodellen.

Kan vi bygga något tillsammans?

Låt oss prata vidare om hur vi kan tillgängliggöra er data samt berätta om hur ni kan nyttja andras data.

Kontaktuppgifter

För frågor om plattformen: Elin.Lindahl@wexnet.se

Wexnet är företagspartner i Diaccess-projektet och ansvarar bland annat för IT-plattformen.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022