Det digitala labbet

I vårt digitala labb arbetar IT-traineer, som vill få en språngbräda till anställning inom Växjös IT-sektor. I labbet verifierar de idéer och hypoteser genom att bygga digitala prototyper.

En språngbräda för IT-traineer

Till det digitala labbet rekryteras IT-traineer som vid ansökan står utanför arbetsmarknaden. De rekryteras till en anställning om sex månader, där de under kvalificerad ledning får utveckla digitala prototyper, samtidigt som de bygger upp kontakter och nätverk mot Växjös IT-sektor.

Verifierar idéer och bygger prototyper

Digitala labbet är en teknisk enhet som utvecklar och testar prototyper baserat på idéer från kommunens verksamheter, liksom från Innovationshubben. Exempel på prototyper som hitintills byggts är:

  • Chatbot för kontaktcenter
  • Snösensorövervakning av konstgräsplaner
  • Webbapp för etableringssamverkan

Kontakt

Om du vill du komma i kontakt med det digitala labbet, kontakta Oscar Lönnerheden: Oscar.Lonnerheden@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 30 maj 2022