Det digitala labbet

I det digitala labb arbetade IT-traineer, som ville få en språngbräda till anställning inom Växjös IT-sektor. I labbet verifierade de idéer och hypoteser genom att bygga digitala prototyper.

En språngbräda för IT-traineer

Till det digitala labbet rekryterades IT-traineer som vid ansökan stod utanför arbetsmarknaden. De rekryterades till en anställning om sex månader, där de under kvalificerad ledning fick utveckla digitala prototyper, samtidigt som de byggde upp kontakter och nätverk mot Växjös IT-sektor.

Verifierar idéer och bygger prototyper

Digitala labbet var en teknisk enhet som utvecklade och testade prototyper baserat på idéer från kommunens verksamheter, liksom från Innovationshubben. Exempel på prototyper som byggts är:

  • Chatbot för kontaktcenter
  • Snösensorövervakning av konstgräsplaner
  • Webbapp för etableringssamverkan

Kontakt

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023