Internationell strategi

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och uppmuntrar och stöder internationalisering. Nu är en reviderad internationell strategi antagen.

Växjö kommun har beslutat om en ny reviderad internationell strategi. Den antogs av kommunfullmäktige 15 oktober 2013. Nu börjar arbetet med att förankra strategin i kommunorganisationen. Tidigare strategi är från 2009.

Inriktning

Den internationella strategin utgår från att det internationella arbetet i första hand ska ses som ett verktyg för kommunens verksamhetsutveckling, utgå från nyttan för medborgarna samt bidra till att uppnå kommunens mål och inriktning: Växjö kommun ska vara Europas grönaste stad, där människor, organisationer och företag växer och tar ansvar.

Kommunens internationella arbete baseras på ett hållbart synsätt, där vi strävar efter begränsad miljöpåverkan, utveckling av näringslivet och drar nytta av befintliga resurser och kompetens. I arbetet använder vi den internationella erfarenhet och mångfald som finns i kommunen.

Näringslivet, dess organisationer, och Linnéuniversitetet ses som viktiga samverkanspartners och involveras i det internationella arbetet, när det är möjligt. Kommunen stöder internationella företagsetableringar och främjar de lokala företagens internationalisering. De fysiska resorna skall minimeras enligt kommunens resepolicy och flygresor klimatkompenseras.

Tre strategier är identifierade som huvudförutsättningar för att uppnå ett lyckat internationellt arbete: extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Politik och demokrati