Vänorter

Vänortsutbyten ger ökade kontakter, kunskap och förståelse mellan medborgarna i olika länder. Vanligast är ungdomsutbyten inom idrott och kultur och erfarenhetsutbyten mellan kommunanställda.

Växjös nio vänorter: 

Genom vänortsutbyten kan vi bevaka EU-projekt och göra hela kommunen delaktig i arbetet med att hålla vänorterna välinformerade om Växjö samtidigt som vi har möjlighet att lära oss mer om våra vänorter.

Politiskt ansvar för vänorterna har kommunfullmäktiges presidium. Det finns också avtal som reglerar inom vilka områden orterna utbyter erfarenheter och samverkar.

Ett antal utbyten sker dessutom varje år utan kommunen som arrangör.

Vill du veta mer om vänorterna, kontakta vänortssamordnare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2018
Politik och demokrati