Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Bostadsbyggande

Visste du att...

  • det fanns över 46 600 bostäder i Växjö kommun 2019 och att 19 400 av dessa var småhus?
  • av de totalt 46 600 bostäderna var cirka 47 procent hyresrätter, 36 procent äganderätter och drygt 17 procent bostadsrätter?
  • boendetätheten i Växjö kommun är cirka 2 personer per lägenhet/bostad medan motsvarande siffra för småhusen i kommunen ligger på ett snitt av 2,7 personer?

Under 2019 byggdes nästan 700 nya bostäder (684) i Växjö kommun. Det kan jämföras med en genomsnittlig byggtakt på drygt 450 nya bostäder per år* i Växjö kommun sedan början av 1990-talet (*perioden avser 1991-2019).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021
Politik och demokrati