Bostadsbyggande

Visste du att...

  • Det fanns nästan 44 400 bostäder i Växjö kommun under 2017 och att drygt 19 000 av dessa var småhus?
  • Av de totalt 44 400 bostäderna var cirka 48 procent hyresrätter, 37 procent äganderätter och drygt 15 procent bostadsrätter?
  • Boendetätheten i Växjö kommun är 2,1 person per lägenhet/bostad medan motsvarande siffra för småhusen i kommunen ligger på ett snitt av 2,7 personer?

Under 2017 steg bostadsbyggandet i Växjö kommun till det näst högsta antalet under 2000-talet. Totalt färdigställdes 718 stycken lägenheter vilket kan jämföras med bostadsbyggandet i Växjö kommun under perioden 2008-2017 som låg på i snitt 340 nya bostäder per år.
Under relaterade dokument finns en tabell som beskriver bostadsproduktionen i Växjö kommun från 200 till 2017 fördelat på hustyp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Politik och demokrati