Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 25 februari 2020 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Dagordning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2020

Vi publicerar denna dagordning cirka en vecka före sammanträdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2020
Politik och demokrati