Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 17 december 2019 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Aktuell kallelse hittar du längre ner under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Dagordning 17 december 2019 klockan 14:00

Vi publicerar dagordningen här cirka en vecka för sammanträdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Politik och demokrati