Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars ställs in på grund av att endast ett fåtal ärenden var klara för behandling. Nästa sammanträde nästa är den 20 aapril 2021.

De två senaste årens protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Politik och demokrati