Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du i så fall tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig i så fall till till respektive nämnd via deras e-postadresser, som du hittar under aktuell nämnd i menyn till höger på denna sidan.

Nämndernas sammanträdestider 2021

Kommunfullmäktige

16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 6 juni, 31 augusti, 19 oktober, 23 november
och 14 december.

Kommunstyrelsen

12 januari, 2 februari, 16 februari (extra), 2 mars, 6 april, 4 maj, 25 maj, 17 augusti,14 september, 5 oktober,
9 november och 30 november.

Byggnadsnämnden

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 21 juni, 26 augusti,  23 september, 28 oktober, 18 november och 9 december.

Kultur- och fritidsnämnden

17 februari, 17 mar, 21 april, 19 maj, 23 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november och 20 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

26 januari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 15 juni, 7 september, 5 oktober, 9 november och
7 december.

Nämnden för arbete och välfärd

10 februari, 18 mars, 14 april, 12 maj, 23 juni, 9 september, 15 oktober, 17 november och 17 december.

Omsorgsnämnden

24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

Tekniska nämnden

25 februari, 25 mars, 29 april, 3 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

Utbildningsnämnden

3 februari, 10 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 8 september, 20 oktober, 17 november
och 15 december.

Valnämnden

21 januari, 20 maj, 16 september, 21 oktober, 25 november

Överförmyndarnämnden

19 januari, 2 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 30 juni, 17 augusti, 21 september, 2 november och 14 december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Politik och demokrati