Kommunens revisorer

Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. De bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens revisorer är även lekmannarevisorer i de kommunala företagen.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470- 410 00
E-post: revisionskontoret@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, Revisionskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7

Revisorerna utses av fullmäktige och arbetar därigenom indirekt också för medborgarna. Revisorerna är oberoende och väljer själva vilka granskningar som ska genomföras. I granskningarna ger revisorerna förslag till förbättringar av verksamheten och bidrar på så sätt till en effektiv och rättssäker verksamhet.

Utifrån genomförd riskanalys prioriterar revisorerna sitt granskningsarbete i en så kallad revisionsplan. Revisionsplaner från 2019 och framåt publiceras under Relaterade dokument längre ned på sidan. Vill du ta del av äldre revisionsplaner kontakta revisionskontoret på kontakta revisionskontoret på telefon 0470-412 34 eller via e-post revisionskontoret@vaxjo.s

Presidium

Ordförande

Sigvard Jakobsson (M)
Telefon: 0709-28 53 02
E-post: sigvard.jakobsson@vaxjo.se

Vice ordförande

Örjan Mossberg (V)
Telefon: 0470-432 43 eller 0706-44 03 86
E-post: orjan.mossberg@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 20 september 2023