Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Den består av 15 ledamöter och 15 ersättare som sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsen har fyra utskott; arbetsutskottet, hållbarhetsutskottet, organisations- och personalutskottet samt näringslivs- och innovationsutskottet.

Presidium

Malin Lauber, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Maria Garmer, politiker, V, Växjö kommun

1:a vice ordförande

Maria Garmer (V)
Telefon: 070-835 02 33
E-post: maria.garmer@vaxjo.se

Pernilla Tornéus, politiker, M, Växjö kommun

2:a vice ordförande

Pernilla Tornéus (M)
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se
Postadress Växjö kommun, Kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 12 juni 2024