Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kommunkoncernens ledningsstruktur

I kommunkoncernen finns en förvaltningsdel med åtta förvaltningar och en bolagsdel med fem bolag och ett moderbolag (VKAB). Ledningsstrukturen på tjänstepersonnivå utgår från ett koncerngemensamt sätt att styra, stödja och arbeta.

Genom den struktur som finns i koncernen har våra medarbetare lättare att se helheten och hur koncernen tillsammans kan nå och verkställa sina mål. Strukturen gör också att kommunen använder de totala resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket är viktigt för kunna ge bästa service till Växjö kommuns invånare, framtida invånare, företag och besökare.

Koncernledningsgrupp

Monica Skagne är kommunchef, samt vd för VKAB.

Koncernledningsgruppen består av Monica Skagne och samtliga förvaltningschefer och bolags-vd:ar. Koncernledningsgruppen har möte en gång i månaden.

Var och en i koncernledningsgruppen har som ansvar att säkerställa information, involvering, implementering och uppföljning av besluten inom sina organisationer. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Politik och demokrati