Kontaktperson

En kontaktperson kan vara ett stöd för dig som är äldre och är i behov av social gemenskap och upplever ensamhet. Kontaktpersonen träffar du regelbundet och ni gör saker tillsammans som du är intresserad av. 

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Tillsammans med din kontaktperson får du möjlighet att komma ut på aktiviteter. Ni kan också träffas hemma hos dig för samtal eller gå på promenader. Målet är att utveckla en trygg och regelbunden relation.

För dig över 80 år

Du som är 80 år eller äldre och inte deltar i träffpunktsverksamhet eller bor på särskilt boende kan ha rätt att få en kontaktperson. Du som är under 80 år kan också ha rätt till en kontaktperson, då ansöker du hos förvaltningen för Arbete och Välfärd, via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Avgifter och kostnader

Att ha en kontaktperson kostar inget för dig men du betalar för dina personliga utgifter i samband med aktiviteter. För att komma till olika aktiviteter reser du med allmänna kommunikationer eller färdtjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2018
Stöd och omsorg