Tillfällig placering i form av korttidsboende eller växelvård

Tillfällig placering är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för dina anhöriga eller om du har tillfälligt förändrade omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet.

Korttidsboende

Korttidsboende betyder att du under en begränsad period, i regel under två veckor, vistas på ett korttidsboende. Du får stöd och hjälp efter dina individuella behov.

Korttidsboende beviljas enbart när alla andra alternativ är uttömda och när hemtjänstinsatser i hemmet inte tillförsäkrar dig en skälig levnadsnivå.

Målet med vistelsen är att du ska träna upp din funktionsförmåga efter ett försämrat hälsotillstånd och därefter kunna återgå hem.

Växelvård

Växelvård betyder att du vistas växelvis hemma och på ett korttidsboende. Om du bor hemma och får omfattande stöd av anhörig, kan du beviljas växelvård. Till exempel om din anhörige har behov av en regelbunden avlastning för vila och återhämtning. Växelvård beviljas med högst 14 dagar/månad.

Målet med växelvård är att avlösa anhörig som vårdar.

Avgifter och kostnader

Du betalar en avgift per dygn när du vistas på en tillfällig placering. Du får också betala för mat, hygienartiklar och sänglinne. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig placering i form av korttidsboende eller växelvård via vår e-tjänst, eller genom att skriva ut ansökningsblanketten och skicka in.
Läs mer under så går ansökan till, i länken nedan.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Stöd och omsorg