Tillfällig placering i form av korttidsboende eller växelvård

Tillfällig placering är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för dina anhöriga eller om du har tillfälligt förändrade omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Korttidsboende

Korttidsboende betyder att du under en begränsad period, i regel under två veckor, vistas på ett korttidsboende. Du får stöd och hjälp efter dina individuella behov.

Målet med vistelsen är att du ska träna upp din funktionsförmåga eller återhämta krafter efter ett försämrat hälsotillstånd och därefter kunna återgå hem.

Växelvård

Växelvård betyder att du vistas växelvis hemma och på ett korttidsboende. Om du bor hemma och får omfattande stöd av anhörig, kan du beviljas växelvård. Till exempel om din anhörige har behov av en regelbunden avlastning för vila och återhämtning. Växelvård beviljas med högst 14 dagar/månad.

Målet med växelvård är att avlasta anhöriga.

Avgifter och kostnader

Du betalar en avgift per dygn när du vistas på en tillfällig placering. Du får också betala för mat, hygienartiklar och sänglinne. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Stöd och omsorg