Styrande dokument och rapporter, omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden , 129 kB, öppnas i nytt fönster. - omsorgsnämndens reglemente. 

Vägledning LSS , 527 kB. - en beskrivning av insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och en vägledning för handläggning och utförande.

Vägledning SOL , 463 kB, öppnas i nytt fönster. - en beskrivning av insatserna enligt socialtjänstlagen och en vägledning för handläggning och utförande.

Omsorgens delegationsordning , 293 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024