Min journal

Vi skriver ner och journalför all sjukvård som vår legitimerade personal hjälper dig med. Sammanhållen journalföring innebär att du kan samtycka till att sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster i den kommunala hälso- och sjukvården har möjlighet att ta del av dina journaler hos andra vårdgivare.

Det är bara den personal som ska hjälpa dig som har rätt att läsa din journal. Som patient har du rätt att läsa din journal när du vill. Du har också rätt att få reda på vilka som har läst och skrivit i din journal.

Du kan begära att få en utskrift av journalen och/eller en lista på vilka som har läst och skrivit i din journal. Detta ska lämnas till dig utan dröjsmål.

Om du vill få hjälp av någon med att få ut din journal kan du prata med din sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast.

Du kan också kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, som du når via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Sammanhållen journalföring

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster i den kommunala hälso- och sjukvården har möjlighet att ta del av andra vårdgivares journaler via NPÖ, Nationell Patientöversikt, eller det som kallas för sammanhållen journalföring.

 

Sammanhållen journalföring innebär att när du får vård av vårdpersonal i hemsjukvården har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos Region Kronoberg. Region Kronoberg har samma möjlighet att ta del av journaler som förs i Växjö kommun. En symbol i din journal visas för andra vårdgivare att du är inskriven i hemsjukvården.

Du som är patient måste först ge ditt samtycke till att de får gå in och läsa i journalerna. Det är bara personal som har en vårdrelation med dig som får ta del dina journaluppgifter.

Som patient har du rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och spärra dina uppgifter.

Om du inte ger ditt samtycke eller spärrar dina uppgifter ansvarar du själv för att vårdpersonalen får den information som behövs för att kunna ge dig en god vård.

Senast uppdaterad: 27 december 2022