Trafikträning med VR-teknik på schemat

Växjö kommun gör plats i skolan för trafikundervisning genom projektet ”Trafiksmart lärande med VR-teknik”. Inom detta projekt trafiktränas barn och unga med hjälp av 360-film, VR (virtuell reality) och en specialutvecklad app.

Insidan av en bild. Genom fönstret ser man ett övergångställe med cyklist.

Växjö kommun är först ut i landet med att utbilda barn och unga i trafikbeteende med hjälp av VR-teknik, 360-filmer och en specialutvecklad app. Med VR-glasögonen på sig kan eleverna se hur de uppfattas av andra trafikanter. Något som annars är omöjligt.

Trafiksituation filmas med en 360-kamera utifrån flera trafikantperspektiv. När filmerna visas i VR-glasögonen får eleven möjlighet att se hur hen själv uppfattas som till exempel cyklist av bilisten eller busschauffören i samma ögonblick.

Projektet som är 3-årigt drivs av Växjö kommun i samarbete med Polisen och stöttas av Arvsfonden. Projektet pågår till våren 2022.

Det saknas idag trafikträning som är lustfylld, ligger i tiden samtidigt som den lär ut. Det här projektet fyller ett stort tomrum. Eleverna är med och spelar in de virtuella trafikfilmerna som sedan används i undervisningen.
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef på Växjö kommun.

Under våren 2020 testades de första trafikpassen. Coolt och häftigt tyckte eleverna.

Vi har haft tur som lyckats genomföra det här enligt plan, men tanke på coronaläget. Kan vi så små frön till livslånga trafikkunskaper och bra beteende till dagens unga har vi lyckats med något riktigt bra. Jag tror vi kan det.
Birgitta Rydztröm, projektledare

Bild på barn med VR- glasögon på sig

Projektteamet består av:

  • Projektledare Birgitta Rydztröm, BLIR Kommunikation
  • Filmfotograf Michael Wall
  • Apputvecklare Zenta AB
  • Trafikpedagog Benny Johnsson
  • Polis Anette Östman-Ottosson
Senast uppdaterad: 28 juni 2022