Ny förskola i Braås

Växjö kommun planerar för ny förskola i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Den nya förskolan planeras byggas på Ängslyckans befintliga förskolegården och ska byggas enligt Miljöbyggnad silver med stomme och fasad i trä. Planen är att befintlig förskola rivs när den nya står klar.

Beslut ska upp till beslut i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige under hösten 2021. Planerad byggstart är i januari 2022 med inflyttning i juni 2023.

Under hösten 2023 påbörjas rivning av gamla lokaler och återställande av marken efter rivning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021