Egen pool eller badbassäng och kommunalt vatten

Många privatpersoner har egen pool eller badbassäng i trädgården. Om du har kommunalt vatten ska du kontakta kommunen i god tid före poolen ska fyllas.

Kom ihåg att vattnet i ledningarna är ett livsmedel som vi alla måste vara rädda om.

I samhällena Berg, Åryd och Furuby kan det bli brist på vatten om det tas stora mängder vatten ur det kommunala ledningsnätet. Så för dig med kommunalt vatten i de orterna ska kommunens VA-avdelning först godkänna att du får fylla poolen.

Fyll på vatten försiktigt

Tänk på att planera din poolfyllning och fyll på vatten i lugn takt. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och andra avlagringar släpper från ledningarna. Då kan vattnet bli grumligt i hela området. Det gäller framförallt om det är flera inom samma område som fyller sina pooler samtidigt.

Om poolen fylls med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande, ska du vara uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan i poolen. Det kan orsaka undertryck på huvudledningsnätet och då finns det risk att vatten från poolen strömmar tillbaka in i ledningen. 

Kommunen kan inte hjälpa till att fylla pooler med vattentank. Om du vill ha sådan hjälp kan du vända dig till privata företag.

Det är inte tillåtet att använda samhällets brandposter för privata ändamål, som till exempel att fylla sin pool.

Så här tar du hand om ditt poolvatten

Vattnet bör tömmas ut över den egna gräsmattan, lite i taget i flera omgångar. Då kan marken leda undan vattnet på ett bra sätt. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt. Vänta därför några dagar efter senaste klorering innan vattnet börjar tappas ur på närliggande gräsytor. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mycket mindre.

Poolvatten som har behandlats med kemikalier bör inte släppas till avloppet, varken spillvatten- eller dagvattenavlopp. Många poolkemikalier är skadliga för vattenlevande organismer. Utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp kan därför slå ut de biologiska reningsfunktionerna i reningsverket. Det leder till problem och ökade kostnader för kommunen. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Det här är viktigt att tänka på:

  • Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.
  • Det är inte lämpligt att använda silver som desinfektionsmedel. Dels avdödar det inte virus och dels kan det orsaka stor miljöskada när det släpps ut i naturen.
  • Det är fastighetsägaren som ansvarar för att poolvattnet inte orsakar problem för den egna eller grannens fastighet och för enskilda vattentäkter i närheten.

Kontakta kommunens VA-avdelning om du har frågor och funderingar om tömning av pooler eller inte har möjlighet att tömma vattnet på din egen gräsmatta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Bygga och bo