Avlopp

När hushåll och verksamheter har använt vatten och det spolas ner i avloppet, måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Du kan bidra på ett enkelt sätt genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi sjöar och vattendrag.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator, torg, parkeringar och hustak som rinner ner i gatubrunnar. Om du bor i villa kan du själv ta hand om ditt regnvatten, till exempel till din trädgård. Då gör du en insats för miljön samtidigt som du sparar på dricksvatten.

Spillvatten

Spillvatten är smutsigt vatten, det som de flesta kallar avloppsvatten. Det kommer bland annat från toaletter, dusch, disk och tvätt i våra bostäder och vatten från industrier. I Växjö kommun finns det tolv avloppsreningsverk. Den största anläggningen är reningsverket Sundet där vi också tillverkar biogas till stadsbussarna.

Kommunalt eller enskilt avlopp

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Det betyder att Växjö kommun tar hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor på landsbygden så har du troligen enskilt avlopp. Det innebär att du har en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Kommunen ger råd, information samt prövar tillstånd för enskilt vatten och avlopp.

Avlopp för företagare

Vi har samlat all information om tillstånd, regler med mera på vår företagswebb:

Foretag.vaxjo.se - Växjö kommuns webbplats för företagare och entreprenörer Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023