Slam och biogas

På avloppsreningsverket Sundet i Växjö gör vi fordonsgas av avloppsslam, matavfall från hushåll, restauranger och storkök, och fett från restauranger. Fordonsgasen använder vi som drivmedel till bussar och personbilar.

Vi är stolta och glada över att vi producerar biogas av avloppsslam och det matavfall som samlas in i regionen. Av det som blir över efter produktionen av biogas blir en näringsrik rötrest som kan användas som gödsel och jordförbättring i lantbruket.

När du sorterar ditt matavfall är du med och bidrar till att nå målet om en fossilbränslefri kommun. Tillsammans bidrar vi till en renare luft åt oss själva och till en hållbar framtid.

Information om insamling av matavfall hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) Länk till annan webbplats..

Så här går det till

Den restprodukt som bildas vid rening av avloppsvatten kallas slam. I avloppsslam finns det dels organiskt material som kan brytas ner, och dels ämnen som inte går att bryta ner, till exempel fosfor.

För att producera biogas används slam från avloppsreningen tillsammans med råvaror i form av olika typer av organiskt avfall och restprodukter från industrier, storkök och hushåll. Materialet kan vara i både flytande och fast form.

Fasta material mals först ner i en förbehandlingsanläggning på avfallsanläggningen Häringetorp, medan flytande material går direkt till en mottagningstank på avloppsreningsverket Sundet.

För att döda eventuella bakterier som följer med materialet hygieniseras det därefter. Det betyder att det värms upp med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 °C. När materialet är hygieniserat pumpas det in i rötkammaren.

I rötkammaren bryts materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier). Det är en syrefri miljö som håller cirka 38 °C. I genomsnitt ligger materialet i rötkammaren i 20 dagar.

Fordonsgas

När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas. Gasen består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. För att kunna använda gasen som fordonsgas behöver den "tvättas" för att få bort koldioxiden i gasen. "Tvättningen" sker i en uppgraderingsanläggning. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt, som kan användas som fordonsgas.

Näringsrik rötrest

Det som inte blir biogas blir en näringsrik rötrest. Rötresten innehåller dels viktiga näringsämnen som fosfor och kväve, och dels mullämnen. Den är därför utmärkt som gödsel och jordförbättring, och kan ersätta konstgödsel i lantbruket. 

Avloppsreningsverket Sundet är certifierat enligt Revaq – återvunnen växtnäring. Det betyder att rötresten analyseras och kontrolleras noga, innan näringen återförs till jordbrukets kretslopp.

 • Fordonsgas säljs som normalkubikmeter, Nm3.
 • Biogas är lättare än luft.
 • Fordonsgas kan framställas av biogas eller naturgas.
 • 1 Nm3 fordonsgas, från biogas, innehåller lika mycket energi som cirka 1,1 liter bensin.
 • Växjös avfall kan ge biogas som räcker till 20–25 stadsbussar och 500 personbilar årligen.
 • Matavfall och avloppsslam från Växjö kan ge ungefär lika mycket biogas var.
 • Ren fordonsgas luktar ingenting. För att kunna upptäcka eventuella läckor tillsätts ett luktämne i gasen.
 • Av en påse matavfall kan vi göra biogas som räcker i 4 km för en vanlig personbil.
 • I Växjö drivs stadsbussarna med fordonsgas. I framtiden kan stadsbussarna komma att drivas med el, och regionbussarna med fordonsgas.

I din vardag kan du hjälpa till att få ett bra slam, genom att inte spola ner farliga ämnen i avloppet. Här är några tips och råd om vad du kan göra för att hjälpa till:

 • Ha en sophink i badrummet. Där kan du slänga skräp som inte hör hemma i toaletten, till exempel bomullstussar, tamponger och tops. Då hamnar saker rätt med en gång.
 • Bara kiss och bajs i toaletten. Avloppsnätet och reningsverket är inte byggt för att ta emot och rena något annat.
 • Köp miljömärkta rengöringsmedel, tvål och diskmedel. Håll utkik efter Bra miljöval, Svanen och EU-Ecolabel (tidigare EU-blomman). Det är ett enkelt sätt att minska på mängden miljöfarliga ämnen som hamnar i vattnet och i slammet.
 • Dosera tvättmedel rätt, tvätten blir inte renare för att du använder mycket tvättmedel. I Växjö kommun varierar vattnets hårdhet från mjukt till medelhårt, läs på tvättmedelspaketet hur du ska dosera.
 • Städa miljövänligt. Använd inte onödigt starka rengöringsmedel som till exempel klorin vid städning. Det räcker med såpa, diskmedel eller miljömärkta rengöringsmedel. Om du städar med trasor och moppar i mikrofiber behövs inget rengöringsmedel alls. Använd bara lite tvättmedel när du tvättar dem.
 • Lämna överblivna läkemedel till apoteket. Läkemedel kan innehålla miljöfarliga ämnen som inte kan renas bort i avloppsreningsverket.
 • Häll inte fett i avloppet. Matoljor och andra fetter stelnar i rören och det blir lätt stopp. Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper och lägg i matavfallet. Begagnad frityrolja ska du hälla i en tättslutande förpackning, till exempel ett tomt mjölkpaket, och lägga i hushållssoporna.
 • Lämna kemikalierester på återvinningscentralen. Du får inte hälla färgrester och lacknafta i avloppet. Papper och bomullstussar med kemikalierester får du inte heller slänga i toaletten. Tänk på att även en del konstnärsfärger innehåller giftiga tungmetaller. Din närmaste återvinningscentral hittar du via avfallsbolaget SSAMs webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Bli ren med rent samvete. Produkter som tvål och schampo kan innehålla miljöfarliga ämnen som avloppsreningsverket har svårt att rena bort. Välj miljömärkta produkter så bidrar du till renare vatten och renare miljö.
 • Undvik kläder märkta ”antibakteriellt”. I till exempel träningskläder kan det finnas miljöfarliga ämnen som silver eller triclosan. De är tillsatta bland annat för att förhindra dålig lukt. Dessa ämnen är skadliga både för miljön och för människor. När du tvättar kläderna hamnar ämnena i vattnet.
 • Hårfärger och andra hårvårdsprodukter innehåller ofta många kemikalier. Många kemikalier är farliga för både människor och miljö. Kemikalierna är ofta i låga koncentrationer men sammantaget blir det ändå stora mängder som hamnar i avloppet när man färgar eller tvättar ur färgat hår. Lämna alltid överbliven färg till återvinningscentralen.
 • En del deodoranter och tandkrämer innehåller ämnet triclosan. Läs innehållsförteckningen noga och välj produkter utan triclosan.
 • Tvätta bilen på rätt sätt. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns utrustning som tar bort stora delar av föroreningarna som du tvättar av. Om du väljer att tvätta bilen hemma så gör det på en gräsmatta eller en grusplan och använd miljömärkta produkter. Då kan marken till viss del fånga upp föroreningarna och bryta ner dem innan de når grund- och ytvatten. Undvik att tvätta ute på gatan eller garageuppfarten. Då riskerar det förorenade vattnet att hamna i dagvattenbrunnarna, som leder vattnet vidrae ut i naturen.
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022