Dricksvatten

I Växjö kommun finns sex vattenverk av varierande storlek som levererar kommunalt dricksvatten. Vi ser till att dricksvattnet håller en god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhållsarbete på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få information om det, kan vi använda utskick med sms.

Dricksvatten i Växjö kommun

I nuläget är det inte något bevattningsförbud i Växjö kommun. Bevattningsförbud införs först om det uppstår en situation där Växjö kommun riskerar att inte kunna leverera dricksvatten. Då kan kommunen behöva införa begränsningar, till exempel i form av förbud mot bevattning med vattenspridare och att fylla badbassänger och pooler. Men man ska alltid undvika att slösa vatten så att vi sparar på våra gemensamma naturresurser. Då minskar risken för begränsningar senare, om nederbörden uteblir under en lång tid. Kommunen följer noga tillgången på vatten och om situationen ändras kan det bli aktuellt med andra åtgärder.

Vanliga frågor och svar om dricksvatten och vattentillgång finns under relaterade dokument längre ner på den här sidan.

Hur mycket vatten går det egentligen åt till olika saker?

 • En vattenspridare eller vattenslang gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt och diskmaskinen drar 10 liter vatten per gång.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 72 liter vatten på en dag.
 • Från en droppande kran kan det läcka ut 15 000 liter vatten på ett år.
 • En läckande toalett kan förbruka upp till 400 000 liter vatten per år.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan de körs.
 • Duscha kortare tid, använd snålspolande munstycke och stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig.
 • Undvik att bada i badkar.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar.
 • Tvätta inte bilen hemma. Kör till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.
 • Spola inte för att få kallt vatten. Ställ en kanna med vatten i kylskåpet istället.
 • Samla regnvatten i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning.
 • Undvik att bevattna med vattenspridare.
 • Undvika att nyanlägga gräsmattor, plantera träd och andra växter som kräver mycket vatten, om man inte har tillgång till annat än dricksvatten för bevattning.

För dig som har kommunalt vatten

I Växjö kommun renas  varje dygn cirka 19 000 000 liter vatten som levereras till de 80 000 invånare som har kommunalt dricksvatten.

Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk är grundvattenverk och råvattnet pumpas då upp ur brunnar. Växjö kommuns största vattentäkt är Bergaåsen i Ljungby kommun. Det är ett stort grundvattenmagasin och som styrs av vattennivåerna i Lagan. Du som bor i Växjö, Gemla, Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås, Bramstorp, Värends Nöbbele, Ingelstad och Åby får ditt dricksvatten från Bergaåsen.

Braås vattentäkt försörjer även Böksholm och Dädesjö. Vid den vattentäkten finns en tillfällig införsel av renat vatten från Drättingesjön att förstärka grundvattentillgången i åsen och ge en mer stabil tillgång på vatten där.

I Lammhult görs dricksvattnet av ytvatten från sjön Stora Värmen. Uttaget ersätts genom kontinuerlig överpumpning av vatten från sjön Allgunnen till Stora Värmen.

Rottne och Brittatorp försörjs med vatten från sjön Innaren och i nuläget bedöms det inte som nödvändigt att begränsa uttaget.

I Åryd och Berg tas vatten från bergborror (brunnar i berget) som inte påverkas så mycket av säsongsvariationer och därför förväntas att ett normalt uttag ska kunna ske.

För dig som har egen brunn

Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för vattenförsörjningen och vattenkvaliteten till din egen fastighet. Om du har egen brunn för dricksvatten så kan du få råd om din brunn och ditt brunnsvatten från miljö- och hälsoskyddskontoret. Om vattentillgången i brunnen är dålig, så kan det vara bra att vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Här är några exempel:

 • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
 • borra en djupare brunn
 • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
 • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten.

För hushåll med egen brunn som tillfälligt har problem med vattenförsörjning på grund av låg nivå på grundvattnet, finns det några platser där man kan hämta dricksvatten:

 • Vederslöv, pumpstationen vid Kinnevaldsvägen 17
 • Tävelsås, pumpstationen efter Stjärnviksvägen 28 (ner mot sjön)
 • Värends Nöbbele, pumpstationen Billavägen
 • Åryd, pumpstationen Kyrkekullavägen
 • Braås, pumpstationen mellan Ulvaskogsvägen och Kolarevägen (ner mot sjön)
 • Böksholm, pumpstationen vid Massavägen 31
 • Brittatorp, pumpstationen på fastigheten Brittavägen 14 (ner mot sjön)
 • Rottne, pumpstationen Kopparvägen (nedanför Rottne Industri)
 • Lammhult, pumpstationen vid Värendsgatan 26
 • Åby, pumpstationen vid Åbyforsvägen 20/Kvarnvägen (i närheten av Smedjan)
 • Gemla, pumpstationen Kvarnvägen 40
 • Ingelstad, pumpstationen bakom Kvarngården
 • Furuby, pumpstationen vid Årydsjön
 • Teleborg Seglarvägen, pumpstationen cykelvägen (vid Skimmelvägen)
 • Högstorpsvägen, pumpstationen (vid Hollstorp resursskola)
 • Öster Lantmannavägen, pumpstationen vid Veab (mittemot Granngården)
 • Sandsbro, pumpstationen Fyllerydsvägen (förbi Sandsbro skola mot
  fotbollsplanen)
 • Räppe, pumpstationen Solängsvägen (mittemot Holmgrens bil)
 • Bergsnäs, pumpstationen Hordavägen.

Att hämta vatten i större mängd

Det finns möjlighet till köp av större mängd vatten mot avgift vid kommunens så kallade ”vattenkiosker”. Kontakta alltid kommunen i god tid för registrering innan hämtning, 0470-410 00. Vattenkiosker finns på följande platser:

 • Växjö, Söderleden
 • Växjö, Rådjursvägen
 • Ingelstad brandstation

För transport av vatten hänvisas till privata transportföretag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo