Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Dricksvatten

I Växjö kommun finns sex vattenverk av varierande storlek som levererar kommunalt dricksvatten. Vi ser till att dricksvattnet håller en god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för arbete med underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få information om det, kan vi använda utskick med sms.

Dricksvatten i Växjö kommun

I nuläget är det inte något förbud för bevattning i Växjö kommun. Förbud för bevattning införs först om det uppstår en situation där Växjö kommun riskerar att inte kunna leverera dricksvatten. Då kan kommunen behöva införa begränsningar, till exempel i form av förbud mot bevattning med vattenspridare och att fylla badbassänger och pooler. Men man ska alltid undvika att slösa vatten så att vi sparar på våra gemensamma naturresurser. Då minskar risken för begränsningar senare, om nederbörden uteblir under en lång tid. Kommunen följer noga tillgången på vatten och om situationen ändras kan det bli aktuellt med andra åtgärder.

Hur mycket vatten går det egentligen åt till olika saker?

 • En vattenspridare eller vattenslang gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt och diskmaskinen drar 10 liter vatten per gång.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 72 liter vatten på en dag.
 • Från en droppande kran kan det läcka ut 15 000 liter vatten på ett år.
 • En läckande toalett kan förbruka upp till 400 000 liter vatten per år.

Så kan du spara vatten

 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan de körs.
 • Duscha kortare tid, använd snålspolande munstycke och stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig.
 • Undvik att bada i badkar.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar.
 • Tvätta inte bilen hemma. Kör till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.
 • Spola inte för att få kallt vatten. Ställ en kanna med vatten i kylskåpet istället.
 • Samla regnvatten i en tunna och använd det till att vattna i trädgården.
 • Undvik att bevattna med vattenspridare.
 • Undvika att nyanlägga gräsmattor, plantera träd och andra växter som kräver mycket vatten, om man inte har tillgång till annat än dricksvatten för bevattning.

För dig som har kommunalt vatten

I Växjö kommun renas varje dygn cirka 19 000 000 liter vatten som levereras till de 80 000 invånare som har kommunalt dricksvatten.

Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk använder grundvatten som pumpas upp ur brunnar. Växjö kommuns största vattentäkt är Bergaåsen i Ljungby kommun. Det är ett stort magasin för grundvatten och som styrs av vattennivåerna i Lagan. Du får ditt dricksvatten från Bergaåsen om du bor i:

 • Växjö
 • Gemla
 • Vederslöv
 • Dänningelanda
 • Tävelsås
 • Bramstorp
 • Värends Nöbbele
 • Ingelstad
 • Åby.

Braås vattentäkt försörjer även Böksholm och Dädesjö. Vid den vattentäkten tillför vi tillfälligt vatten från Drättingesjön att förstärka tillgången på grundvatten i åsen och ge en mer stabil tillgång på vatten där.

I Lammhult görs dricksvattnet av ytvatten från sjön Stora Värmen. Uttaget ersätts genom kontinuerlig överpumpning av vatten från sjön Allgunnen till Stora Värmen.

Rottne och Brittatorp försörjs med vatten från sjön Innaren och i nuläget bedöms det inte som nödvändigt att begränsa uttaget.

I Åryd och Berg tas vatten från bergborror (brunnar i berget) som inte påverkas så mycket av variationer över årstiderna och därför förväntas att ett normalt uttag ska kunna ske.

För dig som har egen brunn

Det är du som enskild ägare till din fastighet som ansvarar för försörjning och kvalitet på dricksvattnet till din egen fastighet. Om du har egen brunn för dricksvatten så kan du få råd om din brunn och ditt brunnsvatten från miljö- och hälsoskyddskontoret. Om det är dålig tillgång på vatten i brunnen, så kan det vara bra att vidta åtgärder. Här är några exempel:

 • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
 • borra en djupare brunn
 • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
 • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten.

Här hämtar du dricksvatten - vid vattenbrist i egen brunn

För hushåll med egen brunn som tillfälligt har ont om vatten på grund av låg nivå på grundvattnet, finns det några platser där man kan hämta dricksvatten:

 • Dädesjö, pumpstationen Ramnåsavägen
 • Vederslöv, pumpstationen vid Kinnevaldsvägen 17
 • Tävelsås, pumpstationen efter Stjärnviksvägen 28 (ner mot sjön)
 • Värends Nöbbele, pumpstationen Billavägen
 • Åryd, pumpstationen Kyrkekullavägen
 • Braås, pumpstationen mellan Ulvaskogsvägen och Kolarevägen (ner mot sjön)
 • Böksholm, pumpstationen vid Massavägen 31
 • Brittatorp, pumpstationen på fastigheten Brittavägen 14 (ner mot sjön)
 • Rottne, pumpstationen Kopparvägen (nedanför Rottne Industri)
 • Lammhult, pumpstationen vid Värendsgatan 26
 • Åby, pumpstationen vid Åbyforsvägen 20/Kvarnvägen (i närheten av Smedjan)
 • Gemla, pumpstationen Kvarnvägen 40
 • Ingelstad, pumpstationen bakom Kvarngården
 • Furuby, pumpstationen vid Årydsjön
 • Teleborg Seglarvägen, pumpstationen cykelvägen (vid Skimmelvägen)
 • Högstorpsvägen, pumpstationen (vid Hollstorp resursskola)
 • Öster Lantmannavägen, pumpstationen vid Veab (mittemot Lantmännen)
 • Sandsbro, pumpstationen Fyllerydsvägen (förbi Sandsbro skola mot
  fotbollsplanen)
 • Räppe, pumpstationen Solängsvägen (mittemot Holmgrens bil)
 • Bergsnäs, pumpstationen Hordavägen.

Vattenkiosk för vatten i större mängd

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Där finns möjlighet att köpa vatten i större volym mot avgift. Vattenkiosken finns till för exempelvis spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Kontakta alltid kommunen i god tid för registrering innan du hämtar vatten, 0470-410 00.

Vattenkiosker finns på följande platser

 • Växjö, Tingsrydsvägen, nära korsningen med Lantmannavägen
 • Växjö, Rådjursvägen
 • Ingelstad, Helenetorpsvägen, vid brandstationen.

Ansvarsfull hantering

Vi levererar dricksvatten till vattenkioskerna. Därför har vattenkioskerna backventiler och återströmningsskydd, för att säkerställa att föroreningar inte kan komma in i ledningsnätet. Du som transporterar vatten ansvarar för att hålla god hygien vid tankning och transport av vattnet.

För transport av vatten hänvisas till privata transportörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Bygga och bo