Kundsidor, vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får friskt och rent dricksvatten levererat direkt hem i din kran. Ditt avloppsvatten tas omhand av tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Verksamheten bekostas helt via de avgifter du som abonnent betalar. Dina pengar går till att leverera dricksvatten och underhålla ledningsnäten. Vi tar hand om och renar förorenat vatten från bland annat toalett och tvätt.

Ska du sälja eller köpa hus?

Kom ihåg att säljaren skriftligen måste anmäla ägarbytet till oss på Växjö kommun. Använd vår särskilda blankett som du hittar här på vår webbplats under rubriken Anmäla ägarbyte.

Det är säljaren som ansvarar för VA-abonnemanget ända tills blanketten om ägarbyte har kommit in till oss. Det innebär att säljaren får fakturan för vatten och avlopp för den aktuella fastigheten, ända tills den skriftliga anmälan om ägarbytet har registrerats hos oss.

Nytt abonnemang

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, så ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas och kanske till och med byggas ut med nya VA-ledningar.

Om det rör sig om en anslutning till industri kan särskilda krav gälla.

Allmänna bestämmelser - ABVA

När du gör större förändringar på din fastighet som påverkar installationen av vatten och avlopp ska du anmäla det till oss. Du ska även anmäla ändringar som kan påverka avgiften du betalar för vatten och avlopp.

Exempel på förändringar som du behöver anmäla är:

  • Tillbyggnad som är över 150 kvadratmeter
  • Ändring av antal lägenheter
  • Byggnation av litet bostadshus som det inte behövs något tillstånd för att bygga, och som har wc, dusch och kök.

Verksamheter ska även anmäla om de hårdgjorda ytorna utökas, om de är kopplade till den kommunala hanteringen av dagvatten.

I ABVA hittar du regler om anslutningar och hur ansvaret för vatten- och avlopp ska delas, mellan ägaren till fastigheten och kommunen. Mer information finns under Relaterade dokument.

ABVA innehåller information om:

  • Den allmänna anläggningen
  • Läget på förbindelsepunkter
  • Inkoppling av fastighetens vatten och avlopp
  • Brukande av den allmänna anläggningen för renvatten 
  • Brukande av den allmänna anläggningen för avlopp
  • Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020
Bygga och bo