Kundsidor, vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får friskt och rent dricksvatten levererat direkt hem i din kran. Ditt avloppsvatten tas omhand av tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Verksamheten bekostas helt via de avgifter du som abonnent betalar. Dina pengar går till att leverera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena förorenat vatten från bland annat toalett och tvätt.

Ska du sälja eller köpa hus?

Kom ihåg att säljaren skriftligen måste anmäla ägarbytet till oss på Växjö kommun, med vår särskilda blankett. Blanketten hittar du här på vår webbplats under fliken Anmäla ägarbyte.

Det är säljaren som ansvarar för VA-abonnemanget ända tills blanketten har kommit in till oss. Det innebär att säljaren får fakturan för vatten och avlopp för den aktuella fastigheten, ända tills den skriftliga anmälan om ägarbytet har gjorts till oss.

Nytt abonnemang

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas och kanske till och med byggas ut med nya VA-ledningar.

Om det rör sig om en industrianslutning kan särskilda krav bli aktuella.

Allmänna bestämmelser - ABVA

Även när du gör större förändringar på din fastighet som påverkar VA-installationen ska du anmäla det till oss på VA-avdelningen. Alla lagar och regler om anslutningar och om hur ansvaret för vatten- och avloppsanläggningen ska delas mellan fastighetsägaren och kommunen hittar du i vår ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA innehåller följande delar

  • Den allmänna anläggningen
  • Förbindelsepunkters lägen
  • Inkoppling av fastighetens va-installation
  • Brukande av den allmänna renvattenanläggningen
  • Brukande av den allmänna avloppsanläggningen
  • Övrigt

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2019
Bygga och bo