Fakturor till kommunen

Som ett led i Europas Grönaste stad, jobbar Växjö kommun målmedvetet mot att ta emot fakturor elektroniskt. Av den årliga fakturavolymen är drygt 66 % lektroniska fakturor. Vid nya upphandlingar ställs numera krav på att anbudsgivaren ska kunna skicka fakturor elektroniskt efter avtalets undertecknande.

Elektroniska fakturor

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel. Växjö kommun efterlyser fler e-fakturor från leverantörer. I och med att kommunen har infört e-handel så finns flera möjligheter för e-faktura till Växjö kommun.

Vår Fakturaväxel är:

- Pagero

Vårt GLN nummer är: 7362120000661

Växjö kommun vill ta emot fler elektroniska fakturor för att minska utsläpp av koldioxid genom minskad pappersförbrukning och samtidigt effektivisera fakturahanteringen. I Sverige skickas det årligen ut 1,4 miljarder fakturor men bara en mindre del av dem är elektroniska, enligt en uträkning från Intrum Justitia. Pappersfakturorna motsvarar ett utsläpp av 26 600 ton koldioxid per år.

För leverantörer till kommunen innebär elektronisk fakturering fördelar såsom tidbesparing vid faktureringen och att kostnaden för porto och papper minskar. Risken för fel minimeras och Växjö kommun får en snabbare hantering av fakturorna vilket gynnar båda parter.

Pappersfakturor

Det är viktigt att fakturor och eventuella fakturabilagor som skickas till
Växjö kommun kommer till rätt fakturaadress. Vi önskar helst av allt
elektroniska fakturor (ej pdf), men i de fall man inte har möjlighet till detta
kan vi ta emot pappersfakturor.

Växjö kommun skannar leverantörsfakturor och därför ska alltid en referens
anges på fakturan för att den ska komma till rätt mottagare. Referensen består
av flera siffror, t.ex. 3312312. Referens uppges alltid av den som beställer. I
annat fall ska leverantören fråga efter referens.

Växjö kommun
Box 982
831 29 ÖSTERSUND

Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen.

Övrig post (t.ex. orderbekräftelser, kataloger, reklam, vanliga brev) ska inte adresseras till fakturaadressen utan till förvaltningens postadress.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Växjö kommuns organisationsnummer är: 212000-0662
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden) är SE 212000066201

Text

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Politik och demokrati