Redovisning och rapporter

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapporter per år och en årsredovisning totalt för kommunen.

Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått med mera. Dessutom sammanställer varje nämnd egna månadsrapporter och en årsrapport.

Årsrapporterna utgör en utvärdering, analys och uppföljning av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisning 2020 , 4 MB.
Årsredovisning 2019 , 10 MB.
Årsredovisning 2018 , 3 MB.
Årsredovisning 2017 , 6 MB.
Årsredovisning 2016 , 8 MB.
Årsredovisning 2015 , 10 MB.

Delårsrapport

Delårsrapport 2020-08 , 1 MB.
Delårsrapport 2019-08 , 1 MB.
Delårsrapport 2018-08 , 1 MB.
Delårsrapport 2017-08 , 2 MB.
Delårsrapport 2016-08 , 3 MB.
Delårsrapport 2015-08 , 651 kB.

Senast uppdaterad: 9 december 2021