Redovisning och rapporter

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapporter per år och en årsredovisning totalt för kommunen.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024