Miljömål och resultat

De lokala miljömålen finns i Miljöprogram för Växjö kommun. Målen följs upp i budget och bokslut.

Miljö- och klimatarbetets mål finns med i Växjö kommuns budget och bokslut. Vi arbetar för att sätta in miljömålen i ett lokalt hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030, beslut ska fattas i slutet av 2019.

Läs mer om arbetet med hållbar utveckling

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Politik och demokrati