Kommunalskatt

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2018 till 20,19 %. Det innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 20,19 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till landstinget. Landstingsskatten uppgår 2018 till 11,60 %. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 31,79 %. Medelskattesatsen i riket är 31,99 %.

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar också mellan församlingarna.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Politik och demokrati