Kommunalskatt

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2019 till 20,19 %. Det innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 20,19 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till landstinget. Landstingsskatten uppgår 2019 till 12,00 %. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 32,19 %. Medelskattesatsen för riket är 32,19.

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar också mellan församlingarna.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Politik och demokrati