Kommunalskatt

Kommunens skattesats under inkomståret 2020 är 20,19 procent. Det innebär att för varje 100 kronor i beskattningsbar inkomst betalas 20,19 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till Region Kronoberg. Skattesatsen i regionen är under 2020 12,00 procent. Den totala skatten till Växjö kommun och Region Kronoberg är alltså 32,19 procent. Medelskattesatsen för riket är 32,28 procent.

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling du bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (exempelvis Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar också mellan församlingarna.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2021
Politik och demokrati