Digiwex - vision för digital utveckling

Växjö kommun har uppfattningen att Växjö har unika förutsättningar att positionera sig som en föregångare inom digitalisering och därigenom både lösa samhälls- och utmaningar samt bidra till möjligheter för samhället i stort.

Den tekniska utvecklingen har på senare år gått fort och nu är det snarare förmågan till innovationskraft än tekniska begränsningar som håller tillbaka den digitala utvecklingen.

Växjö är en utvecklingsorienterad stad, med en stark it-sektor, ett starkt it-inriktat universitet och ett unikt samverkansklimat som gör det möjligt för olika aktörer att samverka brett.

Växjö har därför tagit initiativet att starta en process för att utveckla DigiWex - den digitala Växjöregionen som är ett initiativ som avser mobilisera samarbete och gemensam kraft bland relevanta aktörer för att gemensamt utveckla Växjöregionen till en av norra Europas föregångsstäder inom digitalisering för att uppnå visionen:

  • ”Att göra Växjöregionen till ett ledande innovations- och it-kluster i Europa
  • Traditionella företag i regionen kan öka sin konkurrenskraft; it-företagen fortsätter att ligga i framkant inom både traditionella och nyskapande affärsområden; Offentliga sektorn drar nytta av digitaliseringen för att lösa samhällsutmaningar och skapa hållbarhet; Nyckelkompetens och innovatörer söker sig till regionen både inom akademi, privat och offentlig sektor; Invånare kan till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bland annat bidra till:
  • Ökad attraktivitet av Växjöregionen som föregångare inom digital innovation, it-experter väljer Växjö för det är här det händer;
  • Fler affärsidéer inom digitalisering gör att fler jobb skapas, företag bildas och företag flyttar till Växjöregionen;
  • Ökad samarbetsvilja och innovationskraft (i bred samverkan) bidrar till konkurrenskraft och tillväxt i regionen.
  • Att offentliga sektorn drar nytta av digitaliseringen för att lösa samhällsutmaningar och skapa hållbarhet.
  • Att företag i alla branscher drar nytta av digitaliseringen.

DigiWex har för avsikt att samla alla relevanta aktörer som kan bidra till visionen genom att med öppna, delade data, öppet samarbete och öppen teknik skapa möjligheter till unika digitala innovationer.

Som ett första initiativ inom DigiWex startat en 6 månaders förstudieprocess som syftar till att bygga kunskap och förståelse, etablera kontakter och utveckla koncept. Förhoppningen är att processen skall leda till flera utvecklingsprojekt som bidrar till visionens genomförande.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022