Sammanträdestider för kommunens revisorer

Kommunrevisionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Alla sammanträden börjar klockan 08.30.

  • 2018-01-23
  • 2018-02-20
  • 2018-03-27  Årsredovisning 2017
  • 2018-04-10
  • 2018-05-28
  • 2018-06-18
  • 2018-08-21
  • 2018-10-05
  • 2018-11-13 
  • 2018-12-11  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2018
Politik och demokrati