Sammanträdestider för kommunens revisorer

Kommunrevisionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena är normalt klockan 08.30-12.00.

 • Torsdag 27 januari
 • Torsdag 24 februari
 • Torsdag 17 mars
 • Torsdag 7 april
 • Torsdag 5 maj
 • Torsdag 9 juni
 • Torsdag 18 augusti
 • Torsdag 8 september
 • Torsdag 6 oktober
 • Torsdag 3 november
 • Torsdag 1 december
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022