Sammanträdestider för kommunens revisorer

Kommunrevisionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena är normalt klockan 08.30-12.00 i Rottnesalen.

Sammanträdesdagar 2024

 • 11 januari
 • 15 februari Lammhultssalen
 • 14 mars
 • 15 april 13:00 (måndag)
 • 16 maj
 • 5 juni (onsdag)
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 15 oktober 13:00 (tisdag)
 • 14 november
 • 12 december
Senast uppdaterad: 21 december 2023