Protokoll

Kommunens revisorers sammanträden är inte öppna för allmänheten

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på revisionskontoret.

Protokoll från 2018 och 2019 publiceras under Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta revisionskontoret på telefon 0470-410 62 eller via e-post revisionskontoret@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2019
Politik och demokrati