Protokoll

Kommunens revisorers sammanträden är inte öppna för allmänheten

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på revisionskontoret.

Protokoll från 2018, 2019 och 2020 publiceras under Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta revisionskontoret på telefon 0470-41234 eller via e-post revisionskontoret@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020
Politik och demokrati