Protokoll

Kommunens revisorers sammanträden är inte öppna för allmänheten

Protokollen finns tillgängliga tidigast 7 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på revisionskontoret.

Protokoll från 2018 publiceras under Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta revisionskontoret på telefon 0470-410 62 eller via e-post revisionskontoret@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Politik och demokrati