Kommunal hemtjänst

Kommunen har många års erfarenhet av hemtjänst och hemsjukvård och vi har utbildade och erfarna medarbetare.

Vår uppgift är att ge dig omsorg och stöd av god kvalitet. Vi vill att du ska må bra, känna dig trygg och vara delaktig. Utifrån ditt beslut om hemtjänst gör du tillsammans med en kontaktman från medarbetargruppen upp en plan för hur din hjälp ska utformas efter dina behov och önskemål.

Vi strävar efter att du så långt det är möjligt ska få hjälp av samma personer. Den hjälp du får följer vi upp regelbundet. Det gör vi bland annat genom att vi tillsammans med dig går igenom din planering och ser till att ditt beslut för hemtjänst stämmer överens med ditt behov av hjälp.

Vi gör även enkätundersökningar där resultatet används för att utveckla vår verksamhet.

Växjö kommuns hemtjänst är indelad i olika hemtjänstgrupper där grupperna har ansvar för omsorgstagarna inom ett geografiskt område.

Välj hemtjänstleverantör

Fakta om Växjö kommuns hemtjänst

Antal anställda: cirka 370 inom hemtjänsten.
Personalens kompetens: Omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms lämplig. Inom hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ansvariga chefer har högskoleutbildning. Personalen erbjuds regelbundet att utbilda sig vidare.
Språkkunskaper: Det är en merit att ha kunskap om andra kulturer och förutom svenska också kunna fler språk som talas eller förstås av personer som får hjälp av oss.
Profilering: Mångårig erfarenhet av hemtjänst och hemsjukvård. Särskild kompetens inom demensvård och stöd till anhöriga.
Tjänster: Omvårdnad och service.
Tid: Omvårdnad dygnet runt. Service vardagar klockan 08.00-18.00
Geografiskt område: Hela Växjö kommun.
Tilläggstjänster: Växjö kommun erbjuder inga tilläggstjänster.

Kontaktuppgifter till hemtjänstgrupper

Gruppen arbetar huvudsakligen på Gamla Norr.

Adress

Framnäsvägen 31
352 39 Växjö

Kontakt

Telefon till hemvårdsgruppen: 0470-437 58, 072-161 82 09

Telefon till ansvarig chef: 0470-432 22

Gruppen arbetar huvudsakligen i Braås, Dädesjö, Böksholm, Eke, Skårtaryd, Harshult och Näsby.

Adress

Sjösåsvägen 46
360 42 Braås

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 070-341 01 68

Telefon till samordnare: 0474-62 20 60

Telefon till ansvarig chef: 0470-79 65 83

Gruppen arbetar huvudsakligen i Växjö centrum.

Adress

Västra Esplanaden 24
352 31 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-433 46

Telefon till samordnare: 0470-431 17

Telefon till ansvarig chef: 0470-433 20

Gruppen arbetar huvudsakligen på Dalbo och Nydala.

Adress

Sommarvägen 5S
352 37 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-435 03

Telefon till ansvarig chef: 0470-430 77

Gruppen arbetar huvudsakligen på Hov.

Adress

Bergövägen 5 C
352 44 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-435 28

Telefon till ansvarig chef: 0470-434 83

Gruppen arbetar huvudsakligen i Sandsbro och Hovshaga.

Adress

Vasavägen 2
352 61 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-79 62 64

Telefon till samordnare: 0470-413 77

Telefon till ansvarig chef: 0470-437 03

Gruppen arbetar huvudsakligen i Ingelstad, Jät, Östra Torsås, Uråsa och Värends Nöbbele.

Adress

Gamla Växjövägen 21
355 72 Ingelstad

Kontakt

Telefon till hemvårdsgruppen: 070-377 63 01

Telefon till ansvarig chef: 0470-73 47 41

Gruppen arbetar huvudsakligen i Lammhult, Asa, Aneboda och Berg.

Adress

Lammengatan 6
360 30 Lammhult

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0472-26 83 46

Telefon till samordnare: 0472-26 83 47

Telefon till ansvarig chef: 0472-26 83 61

Gruppen arbetar huvudsakligen kl. 21-07 i hela Växjö kommun

Adress

Mejselgatan 4
352 46 Växjö

Kontakt

Telefon till Nattpatrullen: 0470-433 90 klockan 20.45-07.00. 

Telefon till Samordnare: 0470-79 68 19 dagtid vardagar

Telefon till ansvarig chef: 0470-431 61

Gruppen arbetar huvudsakligen i Rottne, Gårdsby, Söraby, Tolg och Åby-Tjureda.

Adress

Löpanäsvägen 5
363 30 Rottne

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-79 65 52, 0470-79 65 53 eller 070-377 63 53

Telefon till ansvarig chef: 0470-79 65 41

Gruppen arbetar huvudsakligen på Sommarvägen.

Adress

Sommarvägen 1-3
352 37 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-416 52

Telefon till samordnare (kontorstid): 0470-79 61 71

Telefon till ansvarig chef (kontorstid): 0470-435 01

Gruppen arbetar huvudsakligen på Söder.

Adress

Södra Järnvägsgatan 29
352 34 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-433 41 måndag till fredag, klockan 15.00-21.00, helg klockan 07.00-21.00.

Telefon till samordnare 0470-79 69 38 måndag till fredag, klockan 07.00-15.00.

Telefon till ansvarig chef: 0470-433 21

Gruppen arbetar huvudsakligen på Teleborg.

Adress

Södra Vallviksvägen 6
352 51 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 070-377 63 10

Telefon till ansvarig chef: 0470-433 89

Gruppen arbetar huvudsakligen På Vikaholm och i Vederslöv, Kalvsvik, Tävelsås och Dänningelanda.

Adress

Södra Vallviksvägen 6
352 51 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-79 67 64

Kontakt till ansvarig chef: 0470-79 62 38

Gruppen arbetar huvudsakligen på Väster.

Adress

Borgmästaregatan 24
352 36 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-79 66 74

Kontakt till ansvarig chef: 0470-432 81

Gruppen arbetar huvudsakligen i Öjaby och Gemla.

Adress

Kantorsvägen 4
352 60 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 0470-419 88
Telefon till samordnare (kontorstid): 0470-79 62 77
Kontakt till ansvarig chef (kontorstid): 0470-439 48

Gruppen arbetar huvudsakligen på Öster, i Högstorp och på Birka seniorboende.

Adress

Birkagatan 26
352 41 Växjö

Kontakt

Telefon till hemtjänstgruppen: 070-560 88 34

Telefon till ansvarig chef: 0470-79 61 64

Senast uppdaterad: 6 juli 2023