Privat hemtjänst

Här hittar du information om de privata företag som bedriver hemtjänst i Växjö.

Välj hemtjänstleverantör

Välkommen till Attendo Hemtjänst i Växjö. När du väljer Attendo så väljer du Nordens ledande privata utförare inom vård och omsorg. Under de 30 år vi varit verksamma har vi byggt upp en stabil grund att stå på. Vi bedriver verksamheten efter Attendos tre ledord: kompetens, engagemang och omtanke. Vår vision, Att Stärka Individen, är drivkraften i vårt arbete och vi strävar alltid efter att anpassa oss till kundens önskemål. Att du som kund bemöts av ett leende och ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss! Vi bär alltid arbetskläder och ID-bricka.

När du väljer Attendo som utförare i hemtjänsten bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir på det sätt du önskar.

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktman och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktman går det självklart bra att byta.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på Attendo hemtjänstswebbplats Länk till annan webbplats.

Personalens kompetens

Vi som arbetar inom hemtjänsten är erfaren personal med utbildning och kompetens inom äldrevård. Verksamhetschef, planeringsledare och sjuksköterskor och undersköterskor ingår i vårt team.

Språkkunskaper

Svenska och engelska, spanska, bosniska, rumänska och arabiska.

Profilering

Då du väljer Attendo hemtjänst kan du förvänta dig en hög kvalitet, kontinuitet och ett trevligt och respektfullt bemötande. För oss är det självklart att utgå från dina behov och önskemål när vi utför vårt arbete.

Tjänster

Omvårdnad och service.

Tid

Service vardagar klockan 08.00-18.00. Omvårdnad dygnet runt.

Geografiskt område

Område 1: Söder, Teleborg
Område 5: Dalbo

Tilläggstjänster

Vi erbjuder hushållsnära tjänster. Kontakta leverantören för mer information.

Elme Hemvård tillhandahåller en personcentrerad vård och omsorg där individen bemöts utifrån dennes enskilda behov och önskemål, allt för att kunna erbjuda en så bra service och vård som möjligt. Vår vision är att öka förutsättningarna för brukaren att klara sig i sin hemmiljö genom att bidra till en fungerande vardag och god livskvalitet.

Vi har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg och fokuserar på kundens och dess anhörigas villkor och önskan. Genom engagerad, noggrann och kompetent personal strävar vi efter att brukaren ska känna tillit och trygghet. Allas lika värde är en central pelare i vårt arbete och för att nå detta strävar vi efter flerspråkig personal för att på så vis utveckla god kommunikation och trygga relationer med våra brukare.

Elme Hemvård AB är godkända av Växjö kommun och kostnaden för den biståndsbedömda omsorgen är samma som den kommunala taxan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på Elme hemvårds webbplats Länk till annan webbplats.

Personalens kompetens

Verksamhetsansvarig för Elme Hemvård är legitimerad sjuksköterska med många års erfarenhet inom både hemtjänst och hemsjukvård, är även specialistutbildad inom vård av äldre. Våra medarbetare har erfarenhet inom hemtjänst och verksamheten har som mål att kontinuerligt utvecklas och bidra med god vård och omsorg genom nya kunskaper och erfarenheter.

Språkkunskaper

Svenska, engelska, bosniska, kroatiska, serbiska, makedonska och slovenska.

Profilering

Genom att vara en mindre hemvård med flerspråkig personal som fokuserar på kontinuitet, allas lika värde samt lika möjlighet till hjälp i hemmet kan vi erbjuda enskilda lösningar som anpassas efter varje brukares egna villkor.

Tjänster

Omvårdnad och service

Tid

Omvårdnad: dygnet runt. Service: vardagar, klockan 08.00-18.00

Geografiskt område

Område 1: Söder, Teleborg
Område 2: Gamla norr, Öster, Högstorp, Furuby, Åryd
Område 3: Sandsbro, Hovshaga
Område 4: Hov, Norr
Område 5: Dalbo
Område 6: Centrum
Område 7: Väster
Område 8: Öjaby, Bergsnäs, Räppe, Marklanda, Ör, Ormesberga
Område 14: Gemla, Öja

Tilläggstjänster

Leverantören erbjuder tilläggstjänster. Kontakta leverantören för mer information.

Ensa hemtjänst är valbara från 1 maj.
Ensa hemtjänsts värdegrund bygger på att du som omsorgstagare ska leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och få en hög livskvalité.
Vi lovar en hög kontinuitet och har flerspråkig personal som vi matchar med dig som omsorgstagare så att ni kan utveckla en god kommunikation och att du ska känna dig trygg och säker med samma personal varje dag.
Du är viktig för oss, vi skriver en genomförandeplan tillsammans med dig där du får vara delaktig och bestämma när och hur dina insatser ska utföras. Vi garanterar ett professionellt bemötande, en hög kontinuitet, vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och önskemål.

Ensa har sammanlagt cirka 50 medarbetare på fem orter i Småland.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på webbsidan ensahemtjanst.se Länk till annan webbplats.

Personalens kompetens

Större delen av personalen är utbildade vårdbiträden och undersköterskor. All personal går igenom en internutbildning. Personalen erbjuds även interna och externa utbildningar inom hygien, arbetsmiljö och HLR.

Språkkunskaper

Förutom svenska finns personal som talar albanska, arabiska, bosniska, dari, engelska, grekiska, persiska, rumänska och ungerska.

Profilering

Allas lika värde är en central pelare i vårt arbete och det är viktigt för oss att du känner dig delaktig och att dina behov alltid sätts i centrum.

Tjänster

Service.

Tid

Vardagar, klockan 08.00-18.00

Geografiskt område

Vi finns i alla områden inom Växjö kommun.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder hushållsnära tjänster. Kontakta leverantören för mer information.

Kronobergs Hemvård tillhandahåller hemtjänst med kvalitet och omtanke i syftet att underlätta vardagen och skapa trygghet för kunden och dess anhöriga.

Hos oss ligger fokus på kunden och omvårdnaden sker på kundens villkor. Våra medarbetare är engagerade och noggranna. Vi bemöter kunden med respekt för dennes integritet.

Kronobergs Hemvård AB är godkända av Växjö kommun och kostnaden för den biståndsdömda omsorgen är samma som den kommunala taxan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på Kronoberg hemvårds webbplats. Länk till annan webbplats. 

Personalens kompetens

Verksamhetschefen har i sin personalstab medarbetare med kompetens och erfarenhet inom sitt respektive arbetsområde (samordnare, distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, sjuksköterskestuderande, undersköterskor, vårdbiträden, administratörer).
Personalen rekryteras med stor omsorg och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Alla anställda kompetensutbildas regelbundet.

Språkkunskaper

Svenska och engelska.

Profilering

Skräddarsydd omvårdnad och service som är anpassad efter kundens behov och önskemål. Kostnaden för hemtjänsten är samma som hos Växjö Kommun.

Tjänster

Omvårdnad och service.

Tid

Service vardagar klockan 08.00-18.00. Omvårdnad dygnet runt.

Geografiskt område

Område 1: Söder, Teleborg
Område 2: Gamla norr, Öster, Högstorp, Furuby, Åryd
Område 3: Sandsbro, Hovshaga
Område 4: Hov, Norr
Område 5: Dalbo
Område 6: Centrum
Område 7: Väster
Område 8: Öjaby, Bergsnäs, Räppe, Marklanda, Ör, Ormesberga

Tilläggstjänster

Leverantören erbjuder tilläggstjänster. Kontakta leverantören för mer information.

Ligea Hemsjukvård är ett företag i Växjö kommun som erbjuder serviceinsatser. Vården har ett stort behov av att lyftas upp där de anställda trivs och har positiva känslor av sitt arbete.

Vår vision är att alla som behöver hjälp i sitt hem ska kunna leva självständigt under trygga förhållande samt få vara delaktiga i samhället. Målet är att kunna göra deras vardag enklare och mer innehållsrik. Vi strävar efter att kunderna ska kunna leva ett aktivt liv och ha ett inflytande över sin vardag.

För att kunna ge en god kvalitet i vårt arbete och samtidigt utveckla vårt företag följer vi bland annat punkterna här:

  • Alla ska bemötas med respekt och värdighet.
  • Vi ska bidra med trygghet, jämlikhet och en meningsfullt befinnande för personal och kunderna.
  • Vi ska ge anställda möjlighet för vidareutbildning och utveckling.
  • Genom att följa upp anställda och kunderna kan vi utveckla och förbättra den service vi erbjuder.

Vi kommer alltid att arbeta efter individens olika behov och ur kundens perspektiv.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på Ligea hemsjukvård webbplats. Länk till annan webbplats.

Personalens kompetens

Undersköterska, administratör och stor kompetens inom näringslära.

Språkkunskaper

Svenska, spanska, italienska, arabiska och franska.

Profilering

Våra kunder har olika behov och därför erbjuder vi kunden individuella lösningar anpassade efter dennes behov och önskemål. Vårt företag är mångkulturellt och kan därför erbjuda dig serviceinsatser på flera språk.

Tjänster

Service

Tid

Vardagar klockan 08.00-18.00

Geografiskt område

Område 1: Söder, Teleborg
Område 2: Gamla norr, Öster, Högstorp, Furuby, Åryd
Område 3: Sandsbro, Hovshaga
Område 4: Hov, Norr
Område 5: Dalbo
Område 6: Centrum
Område 7: Väster
Område 8: Öjaby, Bergsnäs, Räppe, Marklanda, Ör, Ormesberga

Tilläggstjänster

Leverantören erbjuder tilläggstjänster. Kontakta leverantören för mer information.

Idéer, visioner och vilja. Det är ingredienser som stod till grunden för Linné Hemvård. Med en bakgrund inom vården tog grundarna Csongor Konya och José Navarro steget in i vårdbranschen med ett klart mål om att erbjuda den bästa möjliga servicen och vården inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vi inom Linné Hemvård är ett litet hemvårdsbolag som ser till vårdtagaren och lyssnar på dennes behov för att sedan uppfylla de kraven som ställ på oss. För att lyckas med vårt arbete har vi fyra kärnvärderingar som hela vår verksamhet grundar sig på och utgår ifrån. Våra fyra kärnvärderingar är enkel kommunikation, kontinuitet, samhörighet och på individens villkor.

Vi levererar inte bara en tjänst till våra vårdtagare utan vi levererar en möjlighet till ett fortsatt långvarigt och värdigt liv genom att alltid ha utgångspunkten, på individens villkor.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på Linné hemvårds webbplats Länk till annan webbplats.

Personalens kompetens

Verksamhetsansvarig, utvecklingsansvarig , verksamhetschef för HSL/sjuksköterska, samordnare, ekonom, vårdbiträden, undersköterskor.

Språkkunskaper

Svenska, engelska, spanska, ungerska, serbiska, kroatiska, rumänska, bosniska, turkiska, arabiska, somaliska, bulgariska, ryska, kurdiska, albanska och makedonska.

Profilering

Vård sker på individens villkor.

Tjänster

Omvårdnad och service

Tid

Service vardagar klockan 08.00-18.00. Omvårdnad dygnet runt.

Geografiskt område

Område 1: Söder, Teleborg
Område 2: Gamla norr, Öster, Högstorp, Furuby, Åryd
Område 3: Sandsbro, Hovshaga
Område 4: Hov, Norr
Område 5: Dalbo
Område 6: Centrum
Område 7: Väster
Område 8: Öjaby, Bergsnäs, Räppe, Marklanda, Ör, Ormesberga

Tilläggstjänster

Leverantören erbjuder tilläggstjänster. Kontakta leverantören för mer information.

Senast uppdaterad: 18 april 2024