Bostäder i Braås

Nya villatomter är på plats i Braås och Vidingehem projekterar för nya lägenheter. Här finns möjlighet till attraktiva boenden i ett sjönära läge.

Lägenheter

Vidingehem håller på att projektera för sex nya lägenheter på Kolarevägen i Braås.

Villatomter

Växjö kommun har tagit fram nio villatomter och två kvarter för flerbostadshus vid sjön Örkens västra sida. Villatomterna är ute till försäljning. Tillträde omgående.

Kartbild över villatomterna i Braås vid Örkens strand.

För att förbereda för de nya villatomterna har vi byggt ut vatten- och avloppsnätet, samt nya gator.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022