Verksamhetsmark i Nylanda

I nordvästra Växjö, vid Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde på 140 hektar.

Området passar många olika verksamheter, det kan vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell, drivmedelförsäljning och restaurang. Tomtindelningen är flexibla, vilket gör att det finns möjlighet att skapa och forma en fullt ut ändamålsenlig fastighet för just sin verksamhet. 

Förberedande markarbeten pågår och första företaget kommer att kunna flytta in under 2021.

Vill du etablera ditt företag i Nylanda?

I nya verksamhetsområdet finns två markägare: Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin.

Karta över markägande i Nylanda , 988 kB.

Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 eller Hovs Mark & Maskin  Länk till annan webbplats.för mer information.

Nya cirkulationsplatser

Trafikverket Länk till annan webbplats. bygger, i samarbete med Växjö kommun, två nya cirkulationsplatser i området för att dels ansluta Nylanda verksamhetsområde till riksväg 30, dels för att skapa en tryggare och smidigare väg. Den ena cirkulationsplatsen ligger i Trafikplats Öjaby, och den andra cirkulationsplatsen är lite längre norrut; i korsningen mellan väg 30 och Nylandavägen.

Arbetet pågår nu med den norra cirkulationsplatsen och beräknas vara klar i juli 2021. Vid norra cirkulationsplatsen byggs också en ny gång- cykelport intill väg 30.

I slutet på sommaren 2021 flyttas arbetet ner till den andra cirkulationsplatsen i trafikplats Öjaby. Även då blir det påverkan på trafiken på väg 30, med sänkt hastighet och tillfälliga förbifarter under vissa perioder.

Företagsetableringar

I Nylanda verksamhetsområde har Postnord byggt en modern terminal, Atea har byggt ett modernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter och Micropower har byggt upp en ny produktionslinje.

Gång- och cykelvägar

Vi har byggt en gång-och cykelväg utmed vägen på den östra sidan av Nylandavägen från Öjabykrysset upp Postnord samt en ny gång- och cykelväg längst Öjabyvägen och Nylandavägen.

Breddning av väg

För ökad tillgänglighet har vi breddat del av Nylandavägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021
Växjö växer