Handel och kontor i Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i Växjö centrum till Norra Bergundasjön. Här planerar vi för bland annat handel, service och kontor i hela området med byggnation i olika etapper. Hela området planeras vara klart 2031.

Crossways Växjö

Crossways Växjö är ett konceptet som Växjö kommun valt för utveckling av området Bäckaslöv. Skanska driver projektet, i samarbete med Södra och Combitech. De ska ihop med arkitekterna Sandell Sandberg och Wingårdhs samt Riksidrottsförbundet och Stiftelsen Alfons Åberg skapa en hållbar och smart stadsdel med målet att knyta till sig ännu fler aktörer.

I fokus står en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där människor, näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.

Projektet vill skapa:

  • En mötesplats som knyter samman staden och skapar kontakt mellan människor, offentlig verksamhet, näringsliv och akademi.
  • Nya samarbeten och attraktiva lösningar för att lösa gemensamma utmaningar på resurseffektiva sätt, samtidigt som utmaningarna i FN:s 17 globala mål möts.
  • Digitala möjligheter för att nå ytterligare en dimension av närhet och nätverkseffekter som skapas när idéer och affärer skalas upp, för såväl lokala som globala aktörer.
  • Hållbara och klimatneutrala lösningar med skogen som en nyckelspelare.

Projektet Crossways Växjö Länk till annan webbplats. planerar starta byggnation under 2023 på tomten vid Söderledens cirkulationsplats i Växjö.

Verksamhetslokaler

Under 2022 genomfördes markanvisningstävling för de fyra nya kvarter (Fiskalen, Garnisonen, Kavalleriet och Konvojen) som ligger i etapp 2:2 inom stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv. Kvarteren Fiskalen och Garnisonen kommer att bestå av verksamhetslokaler och bostäder.

Här kan du läsa mer om de vinnande förslagen för kvarteren Fiskalen och Garnisonen.

Vinnande aktörer

Riksbyggen ekonomisk förening tillsammans med Nivika Fastigheter AB och P&E Persson AB tillsammans med Okidoki bygger AB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Fiskalen presenteras ett kringbyggt kvarter med en gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras lokaler för vardagsnära service. Sammanlagt innehåller förslaget drygt 200 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas till odling, terrasser och lokalproduktion av solenergi. 

Illustration av kringbyggt kvarter med innergård. Byggnad i fyra till sex våningar.

Illustrationsbild Riksbyggen ekonomisk förening, Nivika Fastigheter AB, P&E Persson AB och Okidoki bygger AB.

Vinnande aktörer

Reliwe AB tillsammans med Elisby Fastigheter AB och Obos Kärnhem AB tillsammans med OBOS Naerkontor AS.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Garnisonen presenteras ett kringbyggt kvarter med gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras det för olika lokaler. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas genom en gemensam takterass och lokalproduktion av solenergi.

Illustration av kringbyggt kvardratiskt kvarter med innergård. Byggnad i fyra till sex våningar.

Illustrationsbild Reliwe AB, Elisby Fastigheter AB, Obos Kärnhem AB och OBOS Naerkontor AS.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 30 januari 2023